Kringsjåtunet behandlingsenhet 


[alternativ tekst]

Kringsjåtunet er en Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling i Sykehuset Innlandet. Institusjonen ligger på Lillehammer og har vært i drift siden 1994. Kringsjåtunet har ni døgnplasser fordelt på tre avdelinger Nordre, Søndre og Vestre. Avdeling Nordre er reservert for ungdommer med alvorlig spiseforstyrrelse.

Hver avdeling består av et tverrfaglig team som tilbyr utredning og behandling innen psykisk helsearbeid for barn og unge i alderen 12-18 år i samarbeid med familie og nettverk. Kringsjåtunet har egen skole. Oppholdet er basert på frivillighet gjennom samtykke.

Kringsjåtunet er et institusjonstilbud til de som strever med vansker over tid og hvor poliklinisk behandling viser seg å ikke være tilstrekkelig. Dette kan for eksempel være vansker knyttet til skole, jevnaldrende, familie eller at ungdommen har så liten tro på seg selv at livskvaliteten er sterkt redusert.

Ungdommene er hos oss for å lære seg mer hensiktsmessige måter å forholde seg til seg selv og andre og utfordre seg på det som er vanskelig. Samtidig legger vi vekt på å knytte samarbeidsallianser med andre instanser i nærheten av der ungdommen bor.

I tillegg til å ha et miljøterapeutisk fokus vil vi ha en helhetlig tilnærming under oppholdet på Kringsjåtunet. Det vil, med andre ord være rom for å ta opp andre utfordringer som ungdom og familie står ovenfor.

Søknad om plass på Kringsjåtunet må gå via den lokale poliklinikken (BUP).


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 19.06.2012 13:14 | Endret 04.11.2013 10:25 

 Overordnede enheter

 BUP i SI

 Praktisk info

[alternativ tekst]

Besøksadresse:
Gamle Kringsjåvei 55
2618 Lillehammer
Telefon:
61 11 74 00
Kontortid:
08.00-15.30

Her finner du oss (Google kart)

 Gode nettsider

2011©Sykehuset Innlandet HF | Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal | Tlf: 06200 (fra utland: +47 915 06200)| Nettredaktør: Geir Kristian Lund | Ansv. redaktør: Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum | E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post er et usikkert kommunikasjonsmedium, ettersom innholdet ikke er kryptert. E-post er derfor ikke egnet for å sende sensitiv informasjon eller personnummer. I slike tilfeller oppfordrer vi derfor til å bruke vår postadresse.