Øre-nese-hals Gjøvik 


ØNH Gjøvik har et totaltilbud for ØNH pasienter. Avdelingen har poliklinikk med hørselssentral, dagkirurgisk tilbud og avdelingen har senger samlokalisert med medisinsk og gynekologisk sengepost.

Avdelingen omfatter følgende tjenester:

  • Poliklinikk
  • Sengepost
  • Høresentral
  • Tann-kjeve
Tann-Kjeve avdelingen Gjøvik
Avdelingen har tilbud innen tann, kjeve og oralkirurgi. Utfører behandling både poliklinisk, dagkirurgisk og som innlagt. Har senger på ØNH-avdelingen. Det er to oralkirurger og en kjevekirurg ansatt.Publisert 11.11.2010 10:16 | Endret 11.11.2010 20:53 

 Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

2011©Sykehuset Innlandet HF | Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal | Tlf: 06200 (fra utland: +47 915 06200)| Nettredaktør: Geir Kristian Lund | Ansv. redaktør: Kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum | E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post er et usikkert kommunikasjonsmedium, ettersom innholdet ikke er kryptert. E-post er derfor ikke egnet for å sende sensitiv informasjon eller personnummer. I slike tilfeller oppfordrer vi derfor til å bruke vår postadresse.