Nettverk for selvmordsforebygging 

 
Oversikt over nettverket:
 

Navn

Telefonnummer

Leder: Bente Birkeland, spesialrådgiver Akutt-
og korttidspsykiatri

932 20 721

Divisjonsledelsen Psykisk helsevern
Knut Hestad, Fagsjef

 

Avdeling for Akutt-, og korttidspsykiatri
Avdelingsoverlege Morten Juell
Sykepleier/rådgiver Svein-Erik Gransjøen Overlege Jimmy Loekito


47326
61 14 73 00/ 91 521 824

Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering:
Assisterende avdelingssjef Frank Johansen
Kvalitetsrådgiver Toril Smaaberg
81516/ 47 900 836

Avdeling for alderspsykiatri:
Avdelingsoverlege Ole Bækkedal


907 42 952

Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet:
Psykolog Cathrine Wilhelmsen Steen81680

DPS Gjøvik
Psykolog Rasmus Dynna
Fagkonsulent Stine Elton


61 11 72 00
57390

DPS Lillehammer
Klinisk sosionom Line Johansen


61 27 20 14

DPS Kongsvinger
Psykiatrisk sykepleier Oddrun Burheim


62 88 75 00

DPS Hamar
Psykologspesialist Elisabeth Damerell
Enhetsleder Elmer Sigmond


81800
480 73 120

DPS Tynset
Psykiatrisk sykepleier/ fagkonsulent
Anne Marie Linde


977 10 559

BUP Døgn/Poliklinikk
Psykolog Gunnar Standal, Akuttenhet for barn
og unge
Psykolog Gunhild Winther Skogli, BUP Lillehammer
Psykolog Eldri Kjørren, Akuttenheten for barn og unge
Psykolog Svarvar Einarsson, BUP Elverum
Overleg Anne Godal
61 272 850/458 87 403


Publisert 17.09.2013 14:50 | Endret 19.09.2013 14:19 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Webdel for lenker