Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Alle kommuner og helseforetak skal ha en koordinerende enhet. Koordinerende enhet i Sykehuset Innlandet har oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i Innlandet. Dette inkluderer tilbud i spesialisthelsetjenesten, samt informasjon om det kommunale tilbudet.

Oppgaver for koordinerende enhet

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen 
  • Ha oversikt over, og nødvendig kontakt med, habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator 

Rehabiliteringstil​bud i spesialisthelsetjenesten

Sykehuset Innlandet har et eget habilitering- og rehabiliteringstilbud. Tilbudet omfatter poliklinikk, ambulante tjenester og døgnopphold. 

Oversikt over rehabiliteringstilbud i Sykehuset Innlandet

Der hvor sykehuset Innlandet ikke kan tilby et rehabiliteringstilbud, finnes det ulike private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst. 

Oversikt over rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst (sunnaas.no)​

Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister.​

Kommunal koordinerende enhet og rehabilitering

Sist oppdatert 04.07.2023