Behandling

Spilleavhengig - fjernbasert behandling

Behandlingen er et tre-måneders program som består av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill. Tilbudet er nasjonalt og gratis. All behandling foregår per telefon og ved hjelp av arbeidsoppgaver på nett. Behandler ringer til deg på avtalt tidspunkt en gang i uken. Samtalen varer opp til 45 minutter.

Her finn du fareteikna på speleavhengnad, og informasjon om korleis ein kan få hjelp.

Om lag 55 000 personar i Noreg har truleg problem med gambling og pengespel. Risikoen for å vere problemspelar er størst hos:

  • menn
  • personar med låg utdanning
  • personar som får ei form for offentleg stønad
  • personar med fødestad utanfor Noreg

Om pengespel i Noreg

Om lag 60 prosent av befolkninga i alderen 16–74 år speler pengespel kvart år. Dei mest populære spela er talspel og skrapelodd.

Speleautomatar på nett er dei spela som flest personar slit med å kontrollere.

Nye typar pengespel, plattformer og kanalar blir stadig utvikla, og tilbodet av fjernspel, blant anna via internett, veks. Ein stor del førespurnader til Hjelpelinjen for spilleavhengige og til behandlingsstader skriv seg frå spel frå utlandet.

Informasjon fra helsenorge.no

Introduksjon

Om spilleavhengighet 

Spilleavhengighet dominerer livet til den som rammes og får ofte konsekvenser for både familie, arbeid og sosiale aktiviteter. Spilleproblemer kan føre til at oppsparte midler forsvinner og kontoer tømmes. Regninger står ubetalte og gjeld etableres. Både den spilleavhengige og pårørende kan kjenne på fortvilelse, usikkerhet, skyld og skam.

Før

Behandler tar kontakt med deg per telefon innen 4 virkedager etter at du har registrert deg. I samtalen avtales tidspunkt for første behandlingssamtale.

Det er viktig at du er motivert for å gjøre en innsats. Behandlingen legger til rette for mye egeninnsats. Under

Behandlingen starter ved at du og behandler snakker sammen på telefon.
I samtalen får du informasjon om skriftlige oppgaver du skal gjennomføre til neste gang. 

En skriftlig oppgave du kan få er å skrive ned egen motivasjon for endringsprosessen eller skrive ned fordeler og ulemper ved spilling. 

Det er svært ulikt hvor lang tid deltakerne bruker på de skriftlige oppgavene. Din egen refleksjon er viktigere enn det skriftlige du leverer inn. 

Dere avtaler som oftest fra uke til uke tidspunkt for neste samtale. 

Temaer i behandlingen er:

  • ditt forhold til spill/spilling
  • å forstå hvorfor du spiller
  • hvilken funksjon spillingen har for deg
  • hvordan spillingen påvirker hverdagslivet ditt
  • sosiale og økonomiske konsekvenser
  • din motivasjon for å gjøre endringer i forhold til spillingen din

Behandlingsperioden varer inntil 12 uker.


Etter

Du får tilbud om oppfølgingssamtaler etter behandlingens slutt. Vi kan gi råd og anbefalinger om videre hjelp ut fra dine behov. Det finnes også selvhjelpsgrupper som du kan benytte deg av.