Medisinsk bibliotek

Biblioteket betjener alle ansatte og studenter i praksis. Du kan få hjelp til litteratursøk, litteratur, referansehåndtering, Cristin og åpent institusjonelt arkiv.

Bibliotektjenesten arrangerer kurs med jevne mellomrom i en rekke temaer. Eksempel på kurs som holdes: 

  • Søkekurs (oppsummert forskning, forskningssøk, søk i spesifikke baser m.m.) 
  • Kurs i referansehåndtering (EndNote), publisering og synliggjøring (OpenAccess, Cristin, Brage). 

Vi holder også kurs på forespørsel.

Vi tilbyr veiledning både til ansatte og studenter. Vi kan hjelpe deg med svar på kliniske spørsmål, faglige oppdateringer, generell bibliotekinformasjon eller annet. 

Våre bibliotekarer kan også hjelpe deg med forberedelse til litteratursøk, selve litteratursøket og referansehåndtering. 

Før et systematisk litteratursøk bør du formulere en problemstilling, finne emneord og tekstord.

Bruk PICO-skjema som hjelp (helsebiblioteket.no)

Referansehåndteringsprogrammet EndNote kan hjelp deg til å få en ryddig litteraturliste, korrekte siteringer og siteringsstil som kreves av tidsskriftet. 

For tilgang til programmet, ta kontakt med Brukerstøtte Sykehuspartner (mer informasjon på intranett).

  1. ​Bøker lånes kun til ansatte og studenter som har ID-kort med bilde, utstedt ved Sykehuset Innlandet. Hvis personen er midlertidig ansatt, må arbeidsforholdets varighet oppgis.
  2. Alle lån må leveres tilbake før arbeidsforholdet eller praksisperioden utløper.
  3. Lånetid er 4 uker. Lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. 
  4. Bøker som er lånt fra andre bibliotek kan bare fornyes av bibliotektjenesten. Hvis man ikke får forlenget, må bøkene returneres til Fagbiblioteket ved SI Sanderud snarest. 
  5. Tapte dokumenter må erstattes med innkjøpspris.
  6. Den fysiske boksamlingen er tilgjengelig utenom bibliotekets åpningstider. Fagbiblioteket ved SI Sanderud låner ut nøkkel hos Servicetorget. Hvis du ønsker å låne med deg bøker hjem, skriver du navnet ditt på kortet som ligger bakerst i boka og putter det i boksen.

Finner du ikke artikkelen du leter etter? Bibliotektjenesten kan bestille til deg. Send referanse på artikkelen du ønsker til bibliotek@sykehuset-innlandet.no

 

Sist oppdatert 25.01.2023