Fagkurs

Diabetesforum Innlandet 2024

Diabetesforum samler helsepersonell fra alle faggrupper både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

25.
januar
2024
2 dager
 1. 25. jan. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 26. jan. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 25. jan. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 26. jan. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Diabetesforum Innlandet

Hvor

Scandic Hotel Hamar
Vangsvegen 121
2318 Hamar

Påmelding

Endelig kan vi treffes igjen og utveksle erfaringer og lære nytt om diabetes.

Vi ser frem til lærerike dager, hvor vi får oppdateringer på fremskrittene innen diabetesfeltet de siste to årene, og på hva vi kan forvente oss fremover. 

Gratiskurs for helsepersonell

Parallelt med programmet på ettermiddagen 25. januar 2024 arrangeres gratiskurs for helsepersonell om praktisk diabetesbehandling med fokus på de eldste. 

Kurset blir holdt på Scandic Hamar fra klokka 16.00 til 17.30. Frist for påmelding er 1. desember 2023. 

Meld deg på gratiskurset (nettskjema.no)

Program dag 1

08.30 Registrering og kaffe

09.30 Innledning
Marthe Kraabøl, Diabetesforbundet og Trine E. Finnes, overlege endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar

09.45 Diabetes i 2024
Cecilie Roksvåg, leder Diabetesforbundet Norge

10.10 Livet med diabetes - i gode og onde dager
Tove Rogndokken, brukerrepresentant og leder for Diabetesforbundet Brumunddal

10.40 Covid og diabetes
Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, lege i spesialisering ved Sykehuset Innlandet Gjøvik

11.00 Utredning forskjellige typer diabetes. Insulinresistens ved DM1
Trine E. Finnes, overlege endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar

11.45 Pause

12.00 Nytt fra diabetesregisteret
Grete Ueland, overlege endokrinologi ved Helse-Bergen og Norsk diabetesregister for voksne

13.00 Lunsj

14.00 Samhandling, prosedyrer og utdanning med pause

 • Nye fagprosedyrer for diabetes i kommunale- og omsorgstjenester, ved Tilla Landbakk, diabetessykepleier ved Sykehuset Innlandet Gjøvik
 • Samarbeid mellom fastlegene, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten, ved Sigrid Haugtomt, fastlege i Hamar kommune, representant for hjemmetjenesten i kommune i Innlandet og spesialisykepleier i sykehus
 • Hvilke muligheter ser vi for felles opplæring av helsefagarbeidere, sykepleiere og leger for best mulig felles forståelse og god samhandling rundt pasienten, ved representeat fra Høgskolen i Innlandet (TBD) og Trine E. Finnes, overlege i endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar

16.00 Foredrag om ulike pågående forsknings-, innovasjons- og kvalitetsutviklingsprosjekter

 • Underekstremitetsamputasjoner hos diabetikere, ved Susanna Valland, lege i spesialisering i endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar
  Karkirurgisk utredning før amputasjon, ved Netaniel Mendel Philipson, medisinstudent ved Universitetet i Oslo
 • Pause 20 min
 • Insulin en gang i uken?, ved Trine E. Finnes, overlege i endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar
 • Bruk av diabetesregisteret ved svangerskapsdiabetes, ved Rinujah Saravanai, medisinstudent ved Universitetet i Oslo
 • Diabetes hos Sør-Asiater - DIASA 2, ved Sindre Lee-Ødegård, forsker ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo)

Parallelt klokka 16.00-18.00: Gratis kurs basal diabetesbehandling for hjemmeboende og sykehjemspasienter. Beregnet for helsesekretærer, ansatte i hjemmetjenesten, sykepleiere i primærhelseteam, ansatte i sykehjem. Holdes av Annlaug Skivenes, diabetessykepleier ved Sykehuset Innlandet Hamar

19.00 Felles middag for deltakere

Program dag 2

08.30 Psykogiske aspekter ved å leve med kronisk sykdom som diabetes
Ingrid Shank, psykolog ved Norsk diabetesenter og Universitetet i Oslo

09.15 Nefropati ved diabetes. Konsekvenser og medikamentell behandling
Trine E. Finnes, overlege i endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar

09.45 Praktisk om pumpe. Dialog lege og sykepleier
Tilla Landbakk, diabetessykepleier ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, og Susanna Valland, lege i spesialisering i endokrinologi og stipendiat ved Sykehuset Innlandet Hamar og Universitetet i Oslo

10.15 Pause m/kaffe

10.30 DIY-loop - nesten en kunstig bukspyttkjertel?
Tor-Amund Voldstad, lege i spesialisering indremedisin ved Sykehuset Innlandet Hamar

11.00 Karbotellekurs slik de gjør det for pasientene
Annette Christin Lund, klinisk ernæringsfysiolog ved Sykehuset Innlandet Gjøvik

11.45 Lunsj

13.00 Diabetes type I hos hjelpetrengende eldre
Tore Julsrud Berg, overlege i endokrinologi ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

13.40 Nytt og praktisk om DM2-behandling fra retningslinjene
Tore Julsrud Berg, overlege i endokrinologi ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

14.20 Pause med kaffe

14.35 Kasuistikker fra poliklinikk og sykehjem
Trine E. Finnes, overlege i endokrinologi ved Sykehuset Innlandet Hamar, og Annlaug Skivenes, diabetessykepleier ved Sykehuset Innlandet Hamar

15.15 Nytt fra de store kongressene
Sindre Lee-Ødegård, forsker ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo

15.45 Avslutning

Praktisk informasjon

Pris 

 • 2 dagers kurs med/overnatting og middag, + 2 dagpakker, kroner 6000,-
 • 2 dagers kurs m/ 2 dagpakker, kroner 4200,-
 • 1 dags kurs m/1 dagpakke, kroner 2200,- 

Godkjenning

Forum søkes godkjent som tellende timer for spesialist i allmennmedisin, kurspoeng for farmasøyter, klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og klinisk sykepleie for sykepleiere.

Programkomité

Seksjonsoverlege og endokrinolog Trine Finnes, fastlege Sigrid Haugtomt og diabetessykepleier Malin Fagerhaug. 

Kontakt