Fagkurs

Gravide og rusmidler - dilemmaer, rettigheter og lovverk

Om pasientforløp til et rusfritt svangerskap og familieliv.

20.
april
2023
  1. 20. apr. 2023, 08:30 - 15:15
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 20. apr. 2023, 08:30 - 15:15

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Arrangeres i samarbeid med KORUS Øst.


Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

I januar 2020 trådte pakkeforløpet gravide og rusmidler i kraft, og endres i januar 2023 til pasientforløp. Pasientforløpet skal sikre at gravide med utfordringer knyttet til rusmidler, får en rask og god oppfølging, samt koordinerte tjenester. Pasientforløpet handler om å skape trygghet i en krevende, men håpefull situasjon for mor og barn. Ivaretakelse av partner og pårørende er også en viktig del av dette arbeidet.

Fagdagen er et samarbeid mellom Enhet for gravide og Enhet for familie i Sykehuset Innlandet og KoRus Øst, og vil synligjøre utfordringer og muligheter, og bidra til bedre kunnskap om hva hjelpeapparatet kan tilby gravide som bruker rusmidler, deres partnere og pårørende. 

Kontakt