Fagkurs

Kurs i helsepedagogikk

Jobber du med å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse? Ønsker du å lære mer om helsepedagogikk, relasjonskompetanse og digitale metoder og verktøy?

Passert
5.
september
2023
5 dager
  1. 05. sep. 2023
  2. 12. sep. 2023
  3. 19. sep. 2023
  4. 26. sep. 2023
  5. 03. okt. 2023

Tid og sted

Når

  1. 05. sep. 2023
  2. 12. sep. 2023
  3. 19. sep. 2023
  4. 26. sep. 2023
  5. 03. okt. 2023

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 27. aug. 2023

Målgruppe

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud (individuelt eller i grupper). 

Dette kan være alt fra mestringsgrupper for pasienter og pårørende innen psykisk helsevern (psykoedukasjon) til grupper for diabetes, dialyse, hjerte/kar, lunge osv. 

Det kan også være at du jobber mer en til en, og ønsker å styrke din kompetanse og ferdigheter innen å arbeide med mestringsprosesser. 

Du vil møte andre som jobber med det samme som deg selv, fra andre regioner, og fra andre fagmiljøer. Du vil få mulighet til å jobbe med/utvikle/forbedre egne tilbud gjennom kurset.

Formål

Formålet med kurset er å styrke og videreutvikle deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk. Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse, både individuelt og i grupper.

Hva inneholder kurset? 

Kurset går over fem dager og er basert på Håndbok i helsepedagogikk. 

Kurset er praksisnært og omhandler temaer som lærings- og mestringspraksis, samvalg, brukermedvirkning, helsekompetanse, relasjonskompetanse og kommunikasjon, gruppeledelse, læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser. 

Kurset vil vise til ulike metoder, arbeidsformer og digitale verktøy som kan brukes i både fysiske og digitale kurs.

Gjennomføring 

Kurset arrangeres som et hybrid kurs. Det vil si at du vil ta kurset i en gruppe på inntil 12 personer. Det er 12 plasser per region i Innlandet. Dere vil sammen følge vår digitale undervisning i de respektive gruppene. 

Påmelding gjøres via nettskjema. Førstemann-til mølla-prinsippet grunnet begrensede antall plasser per oppmøtested. Ditt oppmøtested og mer informasjon om kurset får du ved bekreftelse av plass. 

Kurset er gratis.

Godkjenninger

Kurset vil bli godkjent med tellende timer hos Fellesorganisasjonen, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.