Fagkurs

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Hvor

Moelv

Sykehuset Innlandet er godkjent kursarrangør. Vi tilbyr følgende kurs innen utrykningskjøring:

  • Utrykningskurs som gir kompetansebevis kode 160
  • Kundetilpasset vedlikeholdstrening/oppfriskningskurs for de som har kode 160 (med 3 timer teori og 4 timer kjøring)
  • Glattkjøring på bane, dagskurs i perioden 10. januar til 10. mars (værforbehold)

Alle kurs tilbys i henhold til utrykningsforskriften.

Om tilbudet

  • Sykehuset disponerer nytt og tidsriktig kjøretøyer på alle kurs.
  • Våre instruktører har lang fartstid som kjøreinstruktører både i helse og politi.
  • Kursene holdes i  Mjøs-området, men kan gjennomføres i andre områder ved behov.

Formelle krav

  • Dokumentere medisinske krav for førerkortklasse D, skjema NA 2
  • Fylt 20 år ved kursstart
  • Førerrett for klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • Dokumentere arbeidsforhold som betinger utrykningskjøring, eventuelt må du gjennomføre utdanning som krever kompetanse innen utrykningskjøretøy


Pris på forespørsel.

Kontakt