Avdeling for patologi bytter til nytt datasystem

4. februar 2024 bytter avdeling for patologi laboratoriedatasystem.

Avdeling for patologi, divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet
Publisert 17.01.2024

Systemet er regionalt for Helse Sør-Øst, og av samme type som avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus har tatt i bruk. 

Prøvesvar vil fremdeles bli overført til de kliniske systemene, men med et noe annet utseende.

Overgangen vil føre til noe forlenget svartid fra 14. februar og frem mot våren. Vi beklager dette.

Vi ber om at CITO og pakkeforløp ikke misbrukes.