Endring i legebemanning i primærhelsetjenesten

Vi ber om at endringer i legebemanning i primærhelsetjenesten meldes per e-post.

​Endringer meldes per e-post til meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no​.

E-posten må inneholde følgende:

  • Legekontorets navn 
  • Legens navn 
  • Tilsettingsdato eller sluttdato
  • HPR-nummer og HER-id

Sist oppdatert 24.11.2022