LabSIa februar 2022 - DIPS Interactor

Sykehuset Innlandet kjører en pilot på å referere inn enkelte analyser fra Oslo universitetssykehus i vårt tjenestetilbud i Interactor. Det vil si at vi legger inn deler av analysereportoaret til Oslo universitetssykehus inn i Interactor for Sykehuset Innlandet.

Publisert 02.02.2022
Sist oppdatert 13.06.2022

Dere rekvirerer analyser som vanlig, men det vil gå en elektronisk melding på disse analysene direkte til Oslo universitetssykehus.

E
tikettene vil se litt annerledes ut på disse analysene.
Rørene skal sendes til Sykehuset Innlandet slik dere pleier. Vi sender disse videre til Oslo universitetssykehus.

H
vis dere rekvirerer analyser som skal tas på 2 ulike tidspunkt som for eksempel C-peptid, er det viktig at disse rekvireres på 2 separate rekvisisjoner.

Dere vil få elektroniske svar på alt som er rekvirert i Interactor. 
Enn så lenge vil ikke dette gjelde legekontor som er på en skyløsning.

 
OBS!
Hvis dere sender pasienter til sykehuset for prøvetakning er det svært viktig at dere sender med alle etiketter til oss. Vi har ikke mulighet til å ta ut etikettene som skal til Oslo universitetssykehus fra vårt laboratoriesystem