LabSIa juni 2022

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2022.

Divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet
Publisert 13.06.2022

​Bruk​ermøte​​

Torsdag 29. september 2022 fra klokka 15.00 til 19.00 blir det brukermøte på Elverum med blant annet omvisning på automasjonsløsningen. Hold av dagen, nærmere informasjon om påmelding og program kommer i egen LabSIa.

Etike​​t​ter

Vi kommer til å endre fra tre-delte etiketter til to-delte. Det betyr at den minste etiketten i midten blir borte. Det skal ikke være behov for å endre innstilling på etiketteskriveren.

Bestillin​​​g av utstyr

Det vil bli begrenset åpningstid for Budsentralen i ukene 28, 30, 31 og 32. Vi oppfordrer til å bestille prøvetakingsutstyr i god tid før ferieavvikling.

Avdeling for blod​​bank og medisinsk biokjemi

NPU-kode på analyse HBA1C er nå endret fra 29296 til 27300. Dette vil muligens skape ett brudd i historikk ute hos legekontorene. Vi beklager dette, men nåværende NPU-kode er den korrekte.

Unngå å bestille analyse av vitamin D hos personer uten økt risiko for vitamin D-mangel.

Fra oktober til april er det i Norge så lite solstråling at svært mange har lave nivåer av vitamin D. De fleste bør derfor ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret. Dette gjelder spesielt de som spiser lite fet fisk eller matvarer tilsatt vitamin D. 

Måling av vitamin D er for de fleste ikke nødvendig, men bør utføres hos personer som har økt risiko for vitamin D-mangel. Dette kan være pasienter med osteoporose, tilstander med redusert opptak av vitamin D fra tarmen, eller kronisk nyresykdom.

Ved påvist vitamin D-mangel og påbegynt substitusjonsbehandling har det vanligvis liten nytteverdi å gjenta måling av vitamin D før det er gått 3 måneder.

Avdeling for​​ m​​​​edisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi jobber med å verifisere en ny metode for påvisning av Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium. I den forbindelse vil det bli en utskiftning av prøvetakingsutstyr til disse analysene. 

"Multi-Collect Specimen Collection Kit”"erstattes av "Aptima Urine Specimen Collection Kit" for urinprøver og "Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit" for sekretprøver.

Ny metode forventes tatt i bruk i løpet av juni, og laboratoriet tar imot prøvemateriale tatt på nytt prøvetakingsutstyr fra 1. juli 2022. Prøvetakingsutstyr til ny metode bestilles fra Sykehuset Innlandet som tidligere.

Dagens metode vil være i bruk frem til 1. oktober 2022. Prøver tatt etter denne dato må tas på nytt prøvetakingsutstyr for å bli analysert. 

Bilde av nytt prøvetakingsutstyr

Klikk på bildet for full størrelse

 

Vi ønsker alle våre samarbeids​​​partene en riktig god sommer!​