LabSIa mars 2023

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2023.

divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet
Publisert 20.03.2023
Sist oppdatert 20.06.2023

​Kundesenter​ fo​r re​kvirenter i primærhelsetjenesten

Laboratoriene i sykehuset Innlandet har opprettet et kundesenter for våre rekvirenter i primærhelsetjenesten.

Kundesenteret er et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike laboratoriene. Vi ivaretar oppgaver som for eksempel besøk hos rekvirenter, veiledning i prøvetaking og prøvebehandling. Vi arrangerer også brukermøter for primærhelsetjenesten. 

Tidligere har rekvirenter ringt direkte til de ulike laboratoriene, men tirsdag 21. februar ble kundesentertelefonen åpnet med ett felles telefonnummer, som betjenes fra Lillehammer.  

Ved henvendelse til kundesenteret får innringer et tastevalg for henvendelser til patologi, IT eller ruslaboratoriet. Øvrige henvendelser blir besvart eller satt over til riktig seksjon eller person. 

Det er også mulig å sende forespørsler til kundesenteret på e-post. 

Kontakti​nf​ormasjon

Telefon: 61 05 02 00  
E-post: Kundesenter.PHT@sykehuset-innlandet.no​

Andre orienteringer

Hvis det er ønskelig med kun elektroniske svar fra Oslo universitetssykehus, må avtale fylles ut og signeres.

Fyll ut avtale om el​ektronisk svarformidling (oslo-universitetssykehus.no)

Boks med innlogging skal ikke fylles ut, bare lukk den og skjema kommer opp.

Når det sendes prøver med utløpte forsendelsesetiketter, risikerer man at prøven ikke kommer frem til riktig sted, og i tillegg belastes laboratoriet med straffegebyr. Vennligst kast alle etiketter hvor dato er utløpt.  

Forsendelsesetikett, illustrasjonsbilde.

Etikettene har en utskriftsdato, spesifisert under «Date» under returadressen til høyre, og kan benyttes inntil 90 dager etter denne datoen. Gjelder etiketter til alle sykehuslaboratorier. 

Alle transportruter går som normalt til og med tirsdag 4. april. Prøver som tas etter henting tirsdag, kan leveres inn på nærmeste sykehus. 

P​røver som ska​​l videresendes

Siste transport til Oslo er tirsdag 4. april på morgenen. Rekvirenter i primærhelsetjenesten bør ikke ta prøver som skal videresendes til laboratorier i Oslo-området etter henting mandag 3. april. Neste transport er tirsdag 11. april.

For prøver til laboratorier utenfor Oslo-området (for eksempel Haukeland, St. Olavs) er fristen fredag 2. april.

Spørsmål rundt dette kan rettes til kundesenteret på Kundesenter.PHT@sykehuset-innlandet.no eller telefon 61 05 02 00.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har etablert metoder for analyse av CMV, EBV, HSV og VZV. Fra 15. april vil vi analysere disse prøvene i Sykehuset Innlandet. Det vil ikke bli behov for å sende de til Oslo universitetssykehus for analysering. 

Cytomegaloviru​​s (CMV)​-DNA og Epstein-Barr-virus (EBV)-DNA

Analyser for kvantitativ påvisning av Cytomegalovirus (CMV)-DNA og Epstein-Barr-virus (EBV)-DNA i humant EDTA-plasma. 

For rekvirentene blir den største endringen at prøvemateriale til EBV-DNA går fra EDTA-fullblod til EDTA-plasma. Vær oppmerksom på endring på etikettene før prøvetaking. Prøveresultater fra Oslo universitetssykehus vil ikke være direkte sammenlignbare med resultater fra Sykehuset Innlandet på grunn av metodeforskjeller.

Herpes simple​​x og Varicella-zooster i sekretprøver​

PCR-analyse av sekretprøver fra sår-, vesikkel- og øyeprøver som analyseres for Herpes simplex virus 1 og 2 (HSV-1 og HSV-2) og Varicella-zooster virus (VZV) DNA. 

Det er planlagt at analysen skal kjøres 2-3 ganger per uke, noe som vil gi en kortere svartid enn i dag. 

Det vil fremdeles bli en kvalitativ påvisning av virus DNA (påvist/ikke påvist), der vi skiller mellom HSV-1, HSV-2 og VZV. HSV-1 og HSV-2 og VZV analyseres automatisk på alle mottatte prøver.

Prøvetakingsutstyr/transportmedium vil være den samme; vesikkelinnhold, sårsekret eller øyeprøver i virus transportmedium (UTM). 

Laboratoriehåndboka oppdateres med ny informasjon 15. april.

Vi ønsker alle våre rekvirenter og samarbeidspartnere en riktig god påskeVi ønsker alle våre rekvirenter og samarbeidspartnere en riktig god påske

HIlsen divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet