Mangel på sentralstimulerende midler

Viktig informasjon til fastlege/henviser om pasienter diagnostisert med ADHD som ønsker medisinutprøvning på sentralstimulerende midler.

Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør / Kristine Gaarder, samhandlingslege
Publisert 16.11.2023
  • Apotekene i vår region melder om mangel på alle preparater med lisdeksamfetamin, hovedårsaken oppgis å være økt etterspørsel både i Norge og ellers i Europa.
  • Pasienter diagnostisert med ADHD, som ønsker medisinutprøvning på sentralstimulerende midler, kan inntil videre ikke henvises til Sykehuset Innlandet da aktuelle medikamenter for tiden ikke er tilgjengelig. 

Der hvor det er diagnostisert en kjent ADHD, kan man gjøre et behandlingsforsøk med Atomoxetin (strattera). Atomoxetin er et sentralt virkende sympatomimetikum, men ikke sentralstimulerende. I henhold til NICE guidelines, er Atomoxetin tredjevalg i behandling av ADHD og kan gi effekt hos cirka 50 %. Se omtale av de enkelte legemidlene i felleskatalogen. 

Oppstart av Atomoxetin krever ikke henvising til spesialisthelsetjenesten. Oppstart av behandling med legemidler som Atomoxetin, skal skje i samråd med lege med spesialistgodkjenning, eller lege i LIS-stilling innen spesialitetene barne- og ungdomspsykiatri, pediatri, psykiatri, nevrologi eller rus- og avhengighetsmedisin. Henviser kan sende en forespørsel til henvisningsmottak i det enkelte DPS/BUP og vil bli kontaktet av en lege. 

Legemiddelverket og grossister melder at det ventes noe forsyninger i november 2023, men at det antakelig ikke vil være nok til å dekke etterspørsel ut året. Det som kommer inn til apotekene, må dermed forbeholdes de som allerede er i et behandlingsløp, fremfor oppstart hos nye pasienter. Behandling av barn og unge vil bli prioritert fremfor voksne. 

Sykehuset Innlandet kommer med ny beskjed så fort situasjonen har løst seg.