Sykehuset Innlandet Gjøvik

Sommerstengt fødeavdeling

Sykehuset Innlandet gjennomfører felles ferieavvikling ved føde-/barselavdelingene på Gjøvik og Lillehammer i sommer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på sykehuset i Lillehammer fra lørdag 24. juni til og med mandag 21. august klokka 08.00.

Samhandlingslege Thea Andersson
Publisert 14.04.2023
Sist oppdatert 19.04.2023

Det vil ikke bli tatt inn nye fødende etter klokka 12.00 fredag 23. juni. 

Ordinær svangerskapspoliklinikk og gynekologisk poliklinikk er oppe gjennom hele perioden. Ordinære henvisninger fra fastleger kan gå som vanlig. 

Akutte innleggelser ved gynekologi/føde er på sykehuset i Lillehammer i perioden det er stengt på sykehuset i Gjøvik.​

Se egen informasjon til gravide og fødende:

Sommerbaby i vente?