Anne Berit Bech disputerer

Stipendiat Anne Berit Bech ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP forsvarer sin doktorgrad torsdag 16 juni.

Publisert 13.06.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

Hun har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt dødelighet og dødsårsaker blant pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering i Norge. 

Stipendiat Anne Berit Bech, portrettbilde

Stipendiat Anne Berit Bech disputerer torsdag 16. juni. Foto: Marte Goplen

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et behandlingstilbud til personer som er avhengig av heroin eller andre opioider, hvor legemidler som metadon og buprenorfin er en del av behandlingen. 

Både sykdom og overdose er vanlige dødsårsaker hos pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering for heroinavhengighet. Selv om LAR-behandling reduserer sykelighet og dødelighet, dør denne pasientgruppen likevel tidlig, sier Bech. 

Formålet med doktorgradsprosjektet var å gi en bred beskrivelse av dødelighet og dødsårsaker. 

– Vi har innhentet data fra alle helseforetakene, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og medisinske og rettsmedisinske obduksjonsrapporter, forteller hun. 

Studien viser at både somatisk sykdom og overdoser var vanlige dødsårsaker blant pasienter i LAR i 2014 og 2015.  

– I løpet av de to årene døde 200 pasienter i behandling. Det tilsvarer 1,4 prosent av alle pasientene som mottok LAR i Norge disse årene. Gjennomsnittsalderen ved død var 49 år, og 74 % var menn. Sykdom som for eksempel kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdom var de vanligste dødsårsakene (45 %), etterfulgt av overdoser (42 %) og ulykker og selvmord (12 %), forteller Bech. 

Emfysem og kols, skrumplever, åreforkalkning, forstørret hjerte og tegn på hjerteinfarkt var vanlige funn hos de 122 som var obdusert. 

– Sykelige endringer i flere organer var vanlig. Videre fant man i snitt fire rusmidler og/eller legemidler i blodet hos de 107 pasientene hvor dette var undersøkt, forteller hun. 

Hun mener at både bedre kartlegging og bedre behandling av pasientenes fysiske helse er nødvendig, i tillegg til overdoseforebyggende tiltak. 

– Jeg håper dette doktorgradsarbeidet kan bidra til bedre kartlegging, behandling og oppfølging av pasientenes fysiske helse. I tillegg bør det fokuseres mer på livsstilsfaktorer som røyking. Økt overdoserisiko med økende alder er også viktig, sier hun. 

Prøveforelesning og disputas, som foregår på Rikshospitalet, vil bli streamet. 

Disputas Anne Berit Bech (uio.no)​