Beklager at mange får utsatte timer

Mange pasienter opplever for tiden utsettelser i oppsatte timer for utredning og behandling i Sykehuset Innlandet. Dette som følge av svært høyt sykefravær blant ansatte.

Publisert 10.02.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

​ – Slik smittesituasjonen i samfunnet er nå, påvirkes sykehusene på flere måter. Svært mange ansatte er borte fra jobb på grunn av covid-19 og annen sykdom. Sykefraværet blir både omfattende og uforutsigbart, sier direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.

Som følge av det høye sykefraværet må Sykehuset Innlandet gjøre omfattende omdisponeringer av personell. 

– Dette innebærer at vi må utsette mye av den planlagte aktiviteten i sykehuset. Det betyr at mange pasienter som har time på poliklinikk, eller skal inn for planlagt kirurgi, kan få utsatt sin behandling. Utsettelsene kan skje på svært kort varsel, og det beklager vi, sier Pettersen som også erkjenner at dette oppleves spesielt vanskelig for de som har fått utsatt behandlingen opptil flere ganger tidligere.

Hun understreker at alle som trenger akutt helsehjelp får det. 

– Når vi utsetter behandling for noen pasienter er det for å sikre tilgang på personell til å håndtere oppfølging av øyeblikkelig hjelp, og alle som trenger rask behandling. Vi prioriterer de som trenger akutt hjelp, i tillegg til kreftpasienter, barn og unge og pasienter som vil få prognosetap av utsettelser, sier hun.

Sykehuset Innlandet har de siste ukene hatt en reduksjon i planlagt aktivitet på om lag 20 prosent. Situasjonen nå innebærer at planlagt aktivitet må reduseres ytterligere i anslagsvis minst to uker fremover.

De siste ukene har det vært flere større og mindre smitteutbrudd både blant ansatte og pasienter i sykehusene. 

– Det er som forventet når smittesituasjonen i samfunnet generelt er så omfattende som nå. Mange har smitte i husstanden, og vi ser av smitteutbruddene i sykehusene at det er en kombinasjon av smittetilfeller som har oppstått utenfor sykehus og internt på avdelingene, sier Ellen Henriette Pettersen.

Tidligere denne uken ble det påvist smitte ved medisinsk avdeling på Lillehammer, med om lag 30 smittetilfeller til sammen på ansatte og pasienter. Ved enkelte sengeposter i Sykehuset Innlandet har sykefraværet vært på mellom 20 og opp mot 30 prosent på enkeltdager.

Selv om høyt sykefravær gir en krevende driftssituasjon i sykehusene, er det viktig at pasienter søker helsehjelp når de trenger det. 

– Det er veldig viktig at alle tar kontakt med fastlege eller legevakt ved symptomer på alvorlig sykdom, eller nødnummer 113 ved behov for akutt helsehjelp. De tiltakene som iverksettes for å løse de midlertidige bemanningsutfordringene gjøres for å sikre at alle som trenger det skal få akutt helsehjelp, og all øyeblikkelig hjelp-aktivitet i sykehusene er i full drift, sier Pettersen.