Enklere oppfølging av barns kontakt med sykehus i Helse Sør-Øst

Siden 1. juni kan foreldre til barn under 12 år bruke tjenester på helsenorge.no på barnas vegne i Helse Sør-Øst. Målet er å gjøre det lettere for foreldre å følge opp barnas behandling på sykehus og å ha kontakt med sykehusene.

Publisert 03.06.2022
Sist oppdatert 22.01.2023