Går i grønn beredskap

Den høye tilstrømmingen av pasienter til Sykehuset Innlandet gjør at sykehuset har kapasitetsutfordringer og må avlyse en del planlagt aktivitet. Beredskapen er hevet til grønt nivå.

Publisert 28.06.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

Det er stor pågang av akutt syke pasienter ved alle de somatiske sykehusene i Innlandet. Stadig flere pasienter legges inn med eller på grunn av covid-19, og dette krever ekstraordinære smitteverntiltak som gjør driften mer krevende. I tillegg er enkelte enheter rammet av sykefravær blant ansatte som følge av covid-19-sykdom.

Den store pågangen av pasienter har ført til fulle sengeposter og akuttmottak. Så langt har sykehusene avlastet hverandre ved kapasitetsutfordringer. Det innebærer at pasienter som blir akutt syke, kan bli lagt inn ved andre sykehus enn det som er vanlig.

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Pågangen av pasienter har ført til fulle sengeposter og akuttmottak. Nå må vi utsette planlagte operasjoner og innleggelse for å kunne omdisponere personell. Dette er operasjoner som kan vente ut fra en medisinskfaglig vurdering, men det er selvsagt en kjedelig situasjon for de pasienter som blir berørt, sier fungerende direktør medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork.

Pasienter som får utsatt sin behandling, får beskjed fra aktuell avdeling, og de trenger derfor ikke selv å ta kontakt med sykehuset.​