Går ut av beredskap

Det er fortsatt stor pågang av akutt syke pasienter ved de somatiske sykehusene i Innlandet, men situasjonen er noe bedre enn for en uke siden. Etter en helhetsvurdering går Sykehuset Innlandet ut av grønn beredskap.

Publisert 05.07.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

Sykehuset Innlandet satte beredskapsledelse og gikk i grønn beredskap tirsdag 28. juni. Bakgrunnen var stor pågang av akutt syke pasienter og fulle sengeposter og akuttmottak. 

Det har blitt lagt ned en enorm innsats fra ansatte for å håndtere den store pasienttilstrømningen de siste ukene. Det er fortsatt hektisk, men vi begynner å nærme oss en mer normal sommersituasjon, sier fungerende direktør medisin og helsefag, Siv Cathrine Høymork. 

I forrige uke rapporterte alle de somatiske sykehusene om fulle sengeposter og akuttmottak. Enkelte sykehus har fortsatt høyt belegg, mens det er litt roligere andre steder.  

Vi ser at sykehusene nå i større grad har mulighet til å avlaste hverandre ved kapasitetsutfordringer. Det gjør det lettere å gå ut av beredskap, men vi kommer likevel til å følge utviklingen tett i dagene og ukene som kommer, sier Høymork.