Hjelp for pasienter med nedsatt luktesans

Øre/nese/hals-poliklinikken ved sykehuset på Gjøvik er et av få steder i landet som har et eget tilbud for pasienter med manglende eller nedsatt luktesans.

Publisert 08.04.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

​Poliklinikken startet opp tilbudet med lukttest høsten 2020. To sykepleiere ved poliklinikken hadde da gjennomgått opplæring ved St. Olavs hospital i Trondheim, og nødvendig utstyr for undersøkelsene ble kjøpt inn til sykehuset på Gjøvik. 

Ulike pasi​e​ntgrupper 

Det kan være ulike årsaker til at luktesansen reduseres eller forsvinner. 

– Både forkjølelse og andre infeksjoner i øvre luftveier kan påvirke luktesans både på kort og lang sikt. Det samme kan skje ved kronisk bihulebetennelse, influensa og hodeskader, forteller sykepleier Elisabeth Sletten.

Problemstillingen har blitt aktualisert under pandemien, ettersom mange har opplevd tap av smak og luktesans etter gjennomgått Covid-19. 

– Vi tror det er et langt flere pasienter som opplever slike symptomer, enn antall henvisninger tilsier, sier Sletten.

Testen kan kun gi svar på i hvilken grad luktesansen er påvirket, ut fra en score som tilsier anosmi (manglende luktesans), hyposmi (nedsatt luktesans) eller normal luktesans. Testresultatet og årsak til eventuelt tap av luktesans avgjør videre oppfølging. 

​Gjennomføri​​ng 

Pasienter ned manglende eller nedsatt luktesans får time ved poliklinikken etter henvisning. Testen tar om lag en time, og gjennomføres ved at pasienten skal lukte seg gjennom tre ulike testpaneler. 

I første del av testen skal terskelen for lukt defineres, ved at pasienten blir presentert for tusjpenner med stigende konsentrasjon av butanol.  I andre del av undersøkelsen skal evnen til å skille mellom ulike lukter avdekkes, ved å lukte på tre og tre tusjpenner der en av tre hver gang har avvikende lukt. 

Oppf​​ølging ​

Etter at testen er gjennomført på poliklinikken skal pasienten utføre luktetrening hjemme, ved hjelp av fire ulike oljer. Disse oljene, med lukt av sitron, rose, eukalyptus og peppermynte, skal de lukte på hver morgen og kveld i om lag fire måneder.  

– Alle pasienter kalles inn til ny lukttest etter fem til seks måneder, i forbindelse med legetime, sier Elisabeth Sletten. ​

Sykepleier demonstrerer luktetest.

Sykepleier Elisabeth Sletten demonstrer tusjpe​nnene som benyttes i luktetesten.