Inviterer pårørende til spørreundersøkelse

Hvordan kan helsetjenesten bistå pårørende under en pandemi? En nasjonal spørreundersøkelse rettet mot pårørende til familiemedlemmer med psykose eller bipolar lidelse skal belyse hvordan koronautbruddet påvirker deres situasjon.

Mari Hage, kommunikasjonsavdelingen
Publisert 25.05.2020
Sist oppdatert 25.04.2022

​Formålet med prosjektet er å innhente mer kunnskap om hvordan pandemier som koronautbruddet påvirker situasjonen til pårørende for personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse.

– Denne krisen kom uventet på oss alle, og vi trenger kunnskap for å være bedre forberedt om dette skulle skje igjen i framtida. Svarene vil kunne påvirke utformingen av våre fremtidige tjenestetilbud, sier rådgiver i Sykehuset Innlandet og TIPS Sør-Øst-konsulent Hilde Kristin Aam Szabo.

Hva innebærer det?

Deltakere bes om å svare på en del spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket rollen som pårørende i hverdagen; psykisk, økonomisk og i relasjonen til familiemedlemmet.

Det vil ta 5-10 minutter å besvare spørsmålene. Undersøkelsen er anonym. Det vil derfor ikke bli gitt noen personlig oppfølging til deltakere basert på undersøkelsen.

– Undersøkelsen besvares enkelt gjennom å fylle ut et elektronisk spørreskjema, sier Aam Szabo, som oppfordrer så mange pårørende som mulig til å besvare spørsmålene innen fristen 12. juni.

Delta i undersøkelsen her


Mer om prosjektet

Prosjektet ledes av TIPS Sør-Øst (Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose) og gjennomføres i samarbeid med TIPS ved Stavanger universitetssykehus og NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser) ved Universitetet i Oslo.

Les mer hos TIPS Sør-Øst