Maria Løvsletten disputerer

Psykiatrisk sykepleier Maria Løvsletten forsvarer torsdag 12. mai sin doktorgrad. Løvsletten er ansatt i stabsområde fag i divisjon Psykisk helsevern.

Publisert 09.05.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

I sitt doktorgradsarbeid har hun forsket på oppfølging av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold (TUD), og hvordan samhandling mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fungerer rundt pasientene. 

Doktorgradsstipendiat Maria Løvsletten, portrettbilde

Psykiatrisk sykepleier Maria Løvsletten disputerer for sin doktorgrad torsdag 12. mai. Foto: Per Holland

​​– Dette er et aktuelt tema, og det har de siste årene vært stort fokus på bruk av tvang i psykisk helsevern, evaluering av bruken og hvordan dette kan reduseres, sier hun. 

I doktorgradsarbeidet avdekkes det at de fleste pasienter med TUD vedtak har slitt med psykiske helseplager i 10 år før et slikt vedtak fattes. 

– Vi har også funnet at flertallet har psykoselidelser og mottar parallelt tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommune. Lovendringen i 2017 med krav til vurdering av samtykkekompetanse har endret praksis og grunnlag for å gjøre TUD vedtak, forteller Løvsletten. 

Studien viser også at det er mangler knyttet til kunnskap om lovverk, oppfølging av lovverk og utfordringer knyttet til samhandling mellom tjenestenivåene. 

– Blant annet manglet opplysninger om kontaktperson og individuell plan. Det er etisk bekymringsfullt, for uten en individuell plan mangler en langtidsplan for oppfølging etter at TUD er opphevet, sier hun. 

Maria Løvsletten håper at forskningsarbeidet skal bidra til økt kunnskap om pasientgruppen som får TUD vedtak og i hvilken grad føringene i lovverk og rammeverk benyttes utover selve tvangsvedtaket. 

– Det er for mange pasienter som mangler et langsiktig rehabiliteringsperspektiv ved iverksetting av TUD. Jeg vil ta med meg denne kunnskapen videre i mitt arbeid i divisjonen knyttet til redusert og riktig bruk av tvang, sier hun. 

​Disputas Maria Løvsletten (uio.no)​