Mistanke om ulovlige journaloppslag

Innlandet politidistrikt har innledet etterforskning mot en tidligere ansatt i Sykehuset Innlandet, etter mistanke om brudd på helsepersonelloven. Det er en pasient som har anmeldt vedkommende for urettmessige oppslag i journaldokumenter.

Publisert 29.04.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

​På bakgrunn av anmeldelsen har sykehuset gjennomgått alle journaloppslag den tidligere ansatte har gjennomført, og funnet at det kan ha blitt gjort flere journaloppslag som ikke var relevante for vedkommendes arbeidsoppgaver. 

I den forbindelse har Sykehuset Innlandet sendt brev til 145 personer med informasjon om etterforskningen og behovet for samtykke til utlevering av journallogg til politiet.

Av hensyn til taushetsplikt kan loggen ikke utleveres uten pasientenes samtykke. Politiet trenger innsyn til loggen for å etterforske saken, og avdekke eventuelle lovbrudd. Innholdet i pasientjournalene vil ikke bli utlevert.

Sykehuset Innlandet har varslet Statsforvalteren om saken.  

Vedkommende som er under politietterforskning jobber ikke lenger i Sykehuset Innlandet. Engasjementet hadde utløpt før etterforskningen ble innledet. 

- Vi ser svært alvorlig på saken, og håper etterforskningen vil gi svar på om det har forekommet uregelmessigheter, og i hvilket omfang, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard. 

Hun sier det er viktig at pasienter kjenner trygghet for at deres pasientoplysninger ikke blir kjent for andre enn behandlende helsepersonell.

– Vi håper derfor at de som mottar brev om saken samtykker til at politiet kan få oversendt innsynslogg, slik at eventuelle straffbare forhold kan avdekkes og følges opp rettslig, sier hun.  

Ifølge helsepersonelloven § 21 a er det forbudt for helsepersonell å gjøre oppslag i pasientjournaler uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon til slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.​

Det er etablert en rekke tiltak for å hindre journalsnoking, blant annet ved at alle oppslag loggføres med hvem som gjør oppslaget og når. Alle pasienter har til enhver tid full innsynsrett i egen pasientjournal og tilhørende innsynslogg.