Nytt tilbud for utredning ved BUP

Sykehuset Innlandet starter opp et nytt tilbud som skal sørge for at barn og unge kommer raskere i gang med utredningen hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Hele utredningen gjennomføres på én dag og avklaringen om videre behandlingsbehov kommer kort tid etter at utredningen er ferdig.

Publisert 28.06.2022
Sist oppdatert 31.08.2022

BUP Innlandet opplever stor pågang etter covid-19-pandemien, og dette har ført til lengre ventetid for utredning og behandling.

- Vi etablerer derfor et tilbud med mål om raskere utredning og avklaring for barn og unge som er henvist til BUP, sier Ingvild Svenkerud Aasen, avdelingssjef ved BUP Innlandet.

Det nye tilbudet gis i form av en avklaringsenhet som er plassert i administrasjonsbygget på Sanderud psykiatriske sykehus i Stange kommune. Enheten består av sju ansatte som er psykologer og spesialister i barne- og ungdomspsykologi. 

- I tillegge til å redusere ventetiden for barn og unge, er tanken at den nye avklaringsenheten vil avlaste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet ved å utføre utredninger de ellers ville måtte gjøre selv, sier Aasen.

Når BUP får en henvisning fra en fastlege eller andre, prøver BUP å forstå hva barnet eller ungdommen strever med og hva slags hjelp de trenger. Vanligvis skjer denne utredningen ved en poliklinikk ganske nær der hvor pasienten bor. Utredningen foregår da gjennom flere samtaler og møter, og det tar inntil seks uker fra første samtale til utredningen en ferdig. Den nye avklaringsenheten skal gjennomføre utredningen i løpet av én dag. Kort tid etter den komprimerte utredningen får pasienten vite hva slags behandling BUP mener er nødvendig, og om BUP er det rette stedet for behandling eller om et annet tilbud er bedre egnet.

- Vi forstår hvis noen synes at det er langt å reise til Sanderud, men vi håper de tar med i beregningen at det nye tilbudet krever mye mindre tid totalt sett enn vanlig utredning ved lokale poliklinikker, sier Aasen.

De som velger å benytte seg av tilbudet om utredning ved BUP avklaringsenhet på Sanderud, kan søke om stønad til reisen gjennom pasientreiseordningen.​​​

Slik søker du om​ å få stønad til reisen din (helsenorge.no)

Til deg som skal utredes hos BUP avklaringsenhet

Sykehuset Innlandet starter opp et nytt tilbud som betyr at du kommer raskt i gang med utredningen.
Les mer om avklaringsenheten
Illustrasjonsbilde av pasient og behandler i psykisk helsevern