Offisiell åpning av nytt PET-senter

I januar i år startet Sykehuset Innlandet opp det nye tilbudet for PET-skan ved sykehuset i Elverum.  Fredag 25. mars var det offisiell åpning av det nye senteret.

Line Fuglehaug, kommunikasjonsavdelingen
Publisert 25.03.2022
Sist oppdatert 22.01.2023
Ansatte ved PET-senteret, gruppebilde.

De ansatte kunne endelig feiire etableringen av nytt PET-senter ved sykehuset i Elverum.

​PET er en høyteknologisk bildeundersøkelse som blir stadig viktigere i diagnostikken innenfor blant annet kreftbehandling. ​

Undersøkelsen kombineres med CT for anatomisk lokalisering av eventuelle kreftceller eller infeksjoner. Dette gjennomføres i én og samme maskin, en PET/CT-skanner. 

Bedre tilbu​​d

Sykehuset Innlandet har siden 2016 hatt et mobilt PET-tilbud i form av en buss som har kjørt mellom ulike sykehus i Helse Sør-Øst. Nå har sykehuset fått et permanent tilbud, med egen avansert PET/CT-skanner i egnede lokaler. 

- Behovet har vært stadig økende, og denne løsningen gir både økt kapasitet og bedre tilgjengelighet. Med eget utstyr inne i sykehuset kan vi ta imot flere pasienter enn i buss, og vi kan ta imot de sykeste pasientene som ikke kunne benytte det mobile tilbudet, sier sjefbioingeniør ved Nukleærmedisinsk seksjon i avdeling for Bildediagnostikk Sissel Steien. 

Avdelingen i Elverum tar nå imot pasienter fra hele Sykehuset Innlandets opptaksområde. 

Pandemien medførte en noe utsatt feiring av det nye PET-senteret, men da mulighet endelig kom var det stort oppmøte av både ansatte, ledere på divisjons og foretaksnivå og samarbeidspartnere. De besøkende fikk omvisning i de nye lokalene, informasjon om utstyr og undersøkelser, og mange ansatte fikk takk og rosende ord for et brennende engasjement for faget og utvikling av pasienttilbudet. 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard overrekker blomster til ansatte ved PET-senteret.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard var en av mange gratulanter under markeringen.

​​Avansert utstyr 

En PET CT er en svært avansert bildediagnostisk undersøkelse og skiller seg vesentlig fra en ordinær CT. Det er en hybridmetode der CT og nukleærmedisin gjøres i samme undersøkelse og ved nukleærmedisinske undersøkelser får pasienten tilført radioaktive stoffer før bildetaking. 

En samling av fagmiljøet var påkrevd for å få på plass et permanent tilbud med PET CT i Sykehuset Innlandet. Utstyret er svært avansert og kostbart. Hver undersøkelse har en kostnad på over 10.000 kroner. Det er også strenge krav til bygningsmassen på grunn av fare for radioaktiv lekkasje og stråling til omgivelsene. Det kreves blant annet tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Etableringen er i tråd med Sykehuset Innlandet sitt framtidige målbilde om å samle ulike spesialiteter i større enheter. 

- En slik samling er også bra for faglig utvikling av pasientbehandlingen og for utdanning. Det er få spesialister i faget, og dermed vanskelig å rekruttere spesialister. Eget utdanningstilbud er derfor viktig. En samling av fagmiljøet legger til rette for veiledning i utdanning og godkjenning som utdanningsinstitusjon, sier direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen. 

Sykehuset Innlandet har også samlet en rekke andre fagområder som blant annet stråleterapi på Gjøvik, nevrologi på Lillehammer og karkirurgi på Hamar. 

Avst​ander 

Enkelte pasienter vil få lengre reisevei til undersøkelse med PET-skan som følge av etableringen på Elverum. For andre pasienter blir reiseavstanden kortere, ved at de slipper å dra til Oslo fordi Sykehuset Innlandet nå selv tilbyr undersøkelsene. 

- Ulempene med reisevei må veies opp mot bedre kvalitet på tjenesten, mener Pettersen. 

Dagens sykehusstruktur i Innlandet gjør at mange pasientgrupper må besøke flere sykehus i regionen for utredning og behandling. 

- Dagens pasienter i Innlandet kan oppleve at de må innom tre til fire sykehus i løpet av sitt pasientforløp, ved at de må til Elverum for nukleærmedisinsk undersøkelse, til Hamar for operasjon, til Gjøvik for strålebehandling og kanskje får cellegift et fjerde sted. Dette er også bakgrunnen for det framtidige målbildet om en samling av fagmiljøene, for å kunne tilby utredning og behandling på samme sted i framtiden, sier hun. 

Avdelingen vil så langt det er mulig ta hensyn til reiseavstander i planleggingen av pasientundersøkelsen. 

- Vi har et veldig bra pasienthotell hvor pasientene kan være natten før undersøkelsen hvis de ønsker det. Vi gjør også det vi kan for å samordne ulike undersøkelser pasienten skal til, slik at de slipper å reise til og fra sykehuset flere ganger. Vi jobber mye med å optimalisere pasientforløpet i samarbeid med de andre avdelinger som er involvert i forløpet, sier Sissel Steien.

Divisjonsdirkeør Håvard Kydland overrekker blomster til sjefbioingeniør Sissel Ragnhild Steien.

Divisjonsdirektør for divisjon Elverum-Hamar, Håvard Kydland, gratulerte de ansatte og takket blant annet sjefbioingeniør Sissel Raghnild Steien for hennes engasjement for et best mulig tilbud til pasientene.