Søker kommuner til samarbeid om forskning på eldre

Hvordan unngå at det oppstår kriser som gjør at eldre, som vil bo hjemme og motta hjemmetjenester, må plasseres på institusjon? Sykehuset Innlandet arbeider med et prosjekt hvor de forsker på nettopp dette. Til nå har to kommuner sagt ja til å delta i prosjektet. Nå håper forskerne flere kommuner melder seg på.

Publisert 05.07.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

​Prosjektet innebærer utvikling og utprøving av en modell for å forebygge, oppdage og tilnærme seg kriser, blant annet hos personer med demens. 

Prosjektleder Sverre Bergh utenfor lokalet til Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS)Sverre Bergh leder det nye forskningsprosjektet PRACTIC. Han er overlege og forsker ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet.

​Kriser oppstår hjemme

Det er om lag 200 000 personer i Norge som mottar hjemmetjenester, og 70 000 av dem er 80 år eller eldre. Siden tjenestene gis i hver enkelt brukers hjem, og hver bruker har forskjellige sykdommer, symptomer, funksjoner og ressurser, blir dette komplekse tjenester som setter store krav til de som skal yte tjenestene. Noen ganger oppstår situasjoner akutt, andre ganger mer gradvis, som ender i en krise der det oppleves som vanskelig å få gitt brukeren den hjelpen det er behov for hjemme.

- Hva kjennetegner slike kriser, hvor ofte oppstår de, og hvordan kan vi sammen med hjemmetjenesten utvikle kunnskap og tilnærminger som bedre forutser og håndterer kriser? PRACTIC er et nytt forskningsprosjekt som skal forsøke å besvare disse og flere spørsmål, sier Sverre Bergh. Han er prosjektleder for PRACTIC og overlege og forsker ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet.

PRACTIC-prosjektet tar utgangspunkt i situasjoner der hjemmetjenesten opplever utfordringer med en mulig krise hos tjenestemottaker. Kriser defineres her som en prosess der flere belastninger over tid skaper en plutselig ubalanse, som krever en umiddelbar løsning, og der det er økt sannsynlighet for en akuttinnleggelse i institusjon. Prosjektet innebærer utvikling og utprøving av en tverrfaglig utrednings- og refleksjonsmodell (TID) for å forebygge, oppdage og tilnærme seg kriser. 

- Ideen er at om man kan unngå kriser i hjemmetjenesten, vil brukerne lettere kunne leve uavhengige liv hjemme. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet for brukeren og mer tilpassede tjenester fra kommunene, sier prosjektleder Bergh. 

​Trenger flere kommuner på laget

Kommunene som deltar i PRACTIC, vil bidra til å utvikle ny kunnskap om kriser, og om hvordan kriser best kan forebygges og tilnærmes. Prosjektet vil innebære et samarbeid med både hjemmetjenesten og fastlegetjenesten i kommunene. Hver kommune vil ha en medforsker, som skal jobbe aktivt med prosjektet og tilpasse TID-modellen til hjemmetjenesten i sin kommune. 

Prosjektgruppen ved AFS forbereder oppstart i kommunene høsten 2022. De innhenter nødvendige tillatelser for å gjennomføre prosjektet, og har ansatt to PhD-stipendiater og en forskningsmedarbeider. Jobben med rekruttering av kommuner er i gang.

- Vi opplever at mange kommuner kjenner seg godt igjen i beskrivelsen av kriser i hjemmetjenesten, og ønsker å delta i prosjektet. Det er likevel andre oppgaver i kommunene og ressursproblemer som gjør at enkelte kommuner dessverre har måttet takke nei til å delta i PRACTIC. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med flere kommuner som kan tenke seg å være med, sier Bergh.​

Kontakt​

Sverre Bergh
Prosjektleder

Mobil: 456 79 393
E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no​

Om PRACTIC

​PRACTIC er finansiert av Sykehuset Innlandet, og gjennomføres i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Innlandet, Norsk Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik, Nasjonalt senter for Aldring og helse, Universitetet Bochum i Tyskland og 30 norske kommuner. 

PRACTIC startet 1. april i år, og skal gjennomføres på fire år fram til mars 2026. 

Prosjektet består av tre arbeidspakker som skal undersøke følgende:

  • Kjennetegn og forekomst av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester.
  • Effekt av en tilpasset utgave av TID-modellen for forebygging og håndtering av kriser hos hjemmeboende. TID-modellen ivaretar de biologiske, psykologiske og sosiale forhold hos den enkelte tjenestemottaker.
  • Gjennom en prosessevaluering undersøke gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen i hjemmetjenesten.