Tilbud om fjernbasert behandling av spilleavhengige

Sykehuset Innlandet gjenåpner fjernbasert behandling av spilleavhengige. Med mobildekning og nettilgang kan alle som ønsker det, få hjelp med sin spillavhengighet.

Publisert 27.01.2022
Fjernbasert behandling av spilleavhengige er et tre-måneders behandlingsprogram som består av skriftlige arbeidsoppgaver på nett og ukentlige telefonsamtaler. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill.

- Den spilleavhengige kjenner ofte på skyld og skam. Derfor er det svært viktig å tilby en tjeneste som kan gjennomføres uten besøk på et psykiatrisk sykehus. Tjenesten er effektiv og fleksibel, og deltakere kan unngå sykemelding i behandlingsperioden. De slipper også kjøre langt for å komme til sin terapeut, sier Anton Åhren, assisterende divisjonsdirektør, divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet.

Tjenesten ble opprinnelig etablert i 2007 og kan vise til gode erfaringer. Den nye tilbudet er forbedret og utvidet med oppdatert brukermiljø på nett. Terapeutene er tilknyttet avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Sykehuset Innlandet og har lang erfaring med avhengighetsproblematikk.

- Spilleavhengighet dominerer livet til den som rammes og får ofte konsekvenser for både familie, arbeid og sosiale aktiviteter. Spilleproblemer kan gjøre vanlige mennesker syke, fattige og ensomme på kort tid. Vi vil gjerne hjelpe de som trenger det, sier Åhren.

Kan Sy​kehuset Innlandet hjelpe deg?

For mer informasjon og påmelding, søk opp spillbehandling.no eller klikk her!  L​ogg deg inn med egen Bank ID. En behandler vil innen fire virkedager ta kontakt med deg på telefon for å planlegge forløpet.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege. Behandlingsopplegget er nasjonalt og gratis.