Utdannet ny ortoptist

Øyeavdelingen ved sykehuset i Elverum har fått en ny ortoptist. Som én av tre her til lands, har Laila Svensen fullført utdannelsen som ortoptist denne våren. Fra midten av juni er hun på plass i jobben i Sykehuset Innlandet.

Publisert 08.07.2022
Sist oppdatert 22.01.2023
Nyutdannet ortoptist Laila Svensen, portrettbilde

Nyutdannet ortoptist Laila Svensen startet i jobben ved Øyeavdelingen på sykehuset i Elverum i juni. Med det har Sykehuset Innlandet to ansatte med yrkesbetegnelsen ortoptist, knyttet til hver av øyeavdelingene på Lillehammer og Elverum.

En ortoptist er en ekspert på synsutvikling, øyets muskler og hvordan øynene og hjernen samarbeider. Ortoptister undersøker, diagnostiserer og behandler ulike synsnedsettelser og øyebesvær. Det kan være skjeling, medfødte øyesykdommer, nedsatt syn, nevrologiske øyebesvær eller samsynsplager. Blant tilstandene er også ufrivillige rytmiske øyebevegelser, kalt nystagmus, og orbita-skader, det vil si brudd i øyehulens benvegger.

– Ortoptisten jobber med både barn, unge og voksne. Vi jobber hovedsakelig med øyebehandling på sykehus, men kan også involveres i møtet med fagområder som nevrokirurgi, habilitering og rehabilitering, eller i andre deler av helsevesenet, som helsestasjons- og skolehelsetjenesten, forteller Svensen.

– Vi jobber generelt tett med leger og optikere i pasientbehandlingen. Mange av pasientene våre har god hjelp av korreksjon med briller eller okklusjonsbehandling, det vil si regelmessig tildekking av det ene øyet for å tvinge det andre til å brukes. Andre har behov for en kirurgisk korreksjon, fortsetter hun. 

Lang utda​nn​​else

Veien mot å bli ortoptist startet med videreutdanning i øyesykepleie. I Norge tilbys denne videreutdanningen kun ved Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg, over to år på deltid. Deretter tok Svensen fatt på en ettårig påbyggingsutdanning på heltid ved Gøteborgs universitet, som fra 2021 tilbys øyesykepleiere og optikere med mastergrad. 

– Dette er den eneste utdannelsen for ortoptister i Norden. Utdannelsen omfattes av EDORTH-diplomet, et europeisk diplom for ortoptister som sikrer en høy faglig standard og muliggjør mobilitet på tvers av landegrenser for ortoptister i Europa.

Gjennom studieløpet har Svensen fullført praksis ved på Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Utdanningen er finansiert av Øyeavdelingen på samme vilkår som for videreutdanningene innen anestesi, intensiv og operasjon (AIO) i Sykehuset Innlandet.

– Jeg har møtt et høyt faglig nivå i alle ledd, med engasjerte forelesere og gode veiledere, og er takknemlig for at arbeidsgiver ga meg denne muligheten, sier Svensen, som ser fram til å ta fatt på oppgavene som venter med nye kvalifikasjoner i bagasjen.

Økend​e be​hov

Avdelingssjef ved Øyeavdelingen, Lena Rømmen Ovli, er fornøyd med at en langsiktig plan og investering over tid nå betaler seg i form av en egen ortoptist ved sykehuset i Elverum. Hun er sikker på at funksjonen blir en viktig ressurs i Sykehuset Innlandet.

– Skjermbruk øker blant både voksne og barn. Forskerne er enige om at det har konsekvenser for synet. Skjeling er en økende utfordring, noe som også merkes ved øyeavdelingene i sykehuset. Her ligger noe av årsaken til at ortoptister er en yrkesgruppe på vei opp, mener avdelingssjefen.

Hun mener vi trenger at flere utdanner seg til ortoptist for å kunne møte behovet for øyebehandling i framtiden. Med den nyutdannede kandidaten har Sykehuset Innlandet fra juni to ansatte med yrkesbetegnelsen ortoptist, knyttet til hver av øyeavdelingene på Lillehammer og ​Elverum. Deres spisskompetanse kan bidra til å avlaste leger ved behov.

– Det jobbes for å få på plass en utdanning her i landet, men det tar tid. Øyeavdelinger i Norge rekrutterer derfor mange ortoptister fra Europa, spesielt Tyskland og Nederland, men også fra Storbritannia, avslutter Ovli.