Utlysning av forskningsmidler for 2023

Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart 2023. Søknadsfrist er 16. mai 2022 klokken 12.00.

Publisert 25.02.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

Hva inngår i utly​​sningen?

 • ​​Ph.d.-prosjekt med driftsmidler
  Maks. 3 år i 100 prosent stilling. Kan gjennomføres på deltid, men minimum i 50 prosent stilling over 6 år. Det oppfordres om å søke stipend til samarbeidsprosjekter med delfinansiering fra utdanningsinstitusjon eller andre (kombistipendiatstilling).

 • P​ostdok-prosjekt med driftsmidler
  Søknad til postdok-prosjekt skal som hovedregel legges opp som delt stilling (opp til 50 prosent forskning) kombinert med klinisk arbeid i Sykehuset Innlandet​, maks 6 år i 50 prosent stilling. Det er en forventning om at ansatte i postdok-løp er tilknyttet og bidrar til utvikling av forskningsmiljøer og -grupper i Sykehuset Innlandet, herunder utvikling og veiledning av ph.d.-prosjekter, og søknader om ekstern finansiering som en del av dette. ​En beskrivelse av forskningsgruppeforankring og planer for denne delen av postdok-prosjektet legges ved under Annet vedlegg i eSøknaden og vil bli evaluert underveis ved en evt tildeling. Postdok-kandidater må ha levert doktorgradsavhandlingen innen søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, må dokumentasjon på innlevert avhandling vedlegges søknaden.

 • ​​​Annet forskerprosjekt med driftsmidler 
  ​​Det kan her søkes om delfinansiering av større prosjekter der det primært inngår eksterne midler. Det kan videre søkes om gjennomføring av forskningsprosjekter etter avlagt ph.d. som har et mindre omfang enn et fullt postdok-prosjekt, og som leder til vitenskapelige publikasjoner, med varighet på inntil 1 år i full stilling. Prosjekttiden skal fortrinnsvis tas ut i mindre stillingsbrøk over lengre tid kombinert med klinisk stilling i Sykehuset Innlandet. 

Hva inng​år ikke? 

Søknader om Avslutning av ph.d-prosjekt, Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, Forprosjekt, Annet mindre forskningsprosjekt, Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt inngår ikke i denne utlysningen, men vil komme som egne utlysninger med annen søknadsfrist.

​Hvordan s​øker jeg?

Les nøye og følg "Informasjon og v​​eiledning – søknad om forskningsmidler Sykehuset Innlandet 2023", som inneholder viktig informasjon om videre søknads- og vurderingsprosess, krav til søker og søknad, samt informasjon om vurderingskriterier. Dette dokumentet og mal for pr​osjektbeskrivelse er tilgjengelige i det elektroniske søknadssystemet. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil ikke bli vurdert.

Det oppfordres til deltakelse på Søknadswebinar i uke 11: mandag 14. mars, onsdag 16. mars og fredag 18. mars, klokken 11-12 alle tre dager. 

Oppkobling til virtuelt møterom nr 999961 (Ingeborg Hartz) ​​i eller utenfor norsk helsenett gjøres slik:

 1. ​Fra norsk helsenett (feks VK-utstyr i SI-HF) - tast 999961
 2. Fra Lync/Skype for Business/eksternt VK-utstyr - tast ​999961@vm.nhn.no​​​
 3. Fra telefon 77602100 – tast kortnummer 999961 og avslutt med #
 4. Fra internett/nettleser (safari eller chrome): https://join.nhn.no - legg inn 999961

Føringer for søknad

Prosjektbeskrivelse, CV og publikasj​onsliste må være på engelsk (andre vedlegg og feltene i eSøknad kan være på norsk eller engelsk). Prosjektbeskrivelse må følge oppsatt mal (samme mal so​m Helse Sør-Øst benytter). Denne er tilgjengelig i det digitale søknadssystemet.​ 

Digitalt søk​nadssystem

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. De som har lastet opp CV og publikasjonsliste ved tidligere søknadsrunder, må huske å oppdatere disse. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp. Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig fra 01. mars.

De som allerede er registrert, bruker samme pålogging som tidligere. Det er en glemt passord-funksjon på påloggingssiden. Ta kontakt ved problemer med dette.

Søknadssystemet​ stenges automatisk for innsending av søknader ​16. mai 2022 klokken 12.00.

Gå til søknadssystemet

​Spørsm​ål kan rettes til:

Ing​eborg Hartz 

Telefon: 977 03 8​53
E-post: ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no 

Kari​ Lillehaug

Telefon: 975 31 145 
E-post: kari.lillehaug@sykehuset-innlandet.no​ ​