Valg av tomter for videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet har pekt ut to aktuelle tomter for nye bygg: Moskogen i Moelv for et eventuelt Mjøssykehus og Sanderud i Stange for et erstatningssykehus på Hamar.

Publisert 14.06.2022