Digitale tjenester i hjemmet

Hele eller deler av et behandlingstilbud foregår gjennom digitale tjenester hjemme, uten fysisk kontakt.

Hva er digitale tjenester i hjemmet?

Ved å ta i bruk digitale sykehustjenester hjemme kan du møte dine behandlere uten å reise.

Hele eller deler av behandlingstilbudet foregår da gjennom digitale tjenester hjemme, uten fysisk kontakt.

Digitale tjenester i hjemmet, også kalt digital hjemmeoppfølging, kan være: 

  • konsultasjoner som foregår på video eller telefon, eller digital dialog gjennom meldinger.
  • selvrapportering og egenregistrering av informasjon via ulike digitale tjenester og løsninger.
  • monitorering eller overvåking, hvor informasjon overføres til sykehus fra medisinsk teknisk utstyr hjemme.
  • nettbaserte behandlingsprogram eller digital pasientopplæring.

Dette kan foregå gjennom flere ulike digitale løsninger. Ofte snakker løsningene sammen med journalsystemet som vi bruker på sykehuset, slik at den viktigste informasjonen lagres der.

Den vanligste av de digitale løsningene er Helsenorge, der viktig informasjon fra sykehuset deles, for eksempel henvisninger, timer og annen informasjon sykehuset ønsker du skal gi eller motta.

 

Tjenester i drift

Gjennom DelMedMeg samler vi inn informasjon fra deg som er pasient i psykisk helsevern om hvordan det går. Dette gjør vi gjennom digitale kartlegginger som blir sendt til deg før første oppmøte til behandling, og deretter hver 12. uke fram til behandlingen avsluttes. 

På denne måten ønsker vi å forbedre og styrke din stemme som pasient i behandlingen. Samtidig gir vi behandlere et bedre grunnlag for å ta beslutninger og samarbeide med pasienten om hvordan behandlingen best mulig til kan tilpasses deg.

eMestring er veiledet internettbehandling for deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon.  

Les mer om eMestring

Digital brukerstyrt hjemmeoppfølging er en fleksibel oppfølging for pasienter med en stabil anfallssituasjon, som ikke har behov for fysiske kontroller.

Les mer om digital hjemmeoppfølging ved epilepsi

Tjenester under utvikling

...fdfdf 

 

Digital egenrapportering

Digital egenrapportering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Du registrerer dine svar på en sikker nettside, og informasjonen blir direkte overført til pasientjournalen din.
Gå til innlogging for digital egenrapportering
En pasient bruker en bærbar datamaskin hjemme.

Helsenorge

Ved å logge inn på Helsenorge får du tilgang til ulike selvbetjeningsløsninger og tjenester du kan bruke for å følge opp din helse, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg.

Gå til helsenorge.no
Kvinne som smiler, illustrasjonsbilde.
Sist oppdatert 10.06.2024