Sykehustjenester i hjemmet

Behandling og oppfølging foregår hjemme, for sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles i sykehus.

Hva er sykehustjenester i hjemmet?

Behandling og oppfølging foregår hjemme, for sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles i sykehus.

Sykehustjenester i hjemmet er spesialiserte tjenestetilbud til personer som trenger sykehusbehandling, men hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling og oppfølging hjemme.

Behandling og oppfølging kan bestå i regelmessige hjemmebesøk av helsepersonell, eventuelt supplert med kontakt på video eller telefon.

 

Tjenester i drift

FACT står for fleksibel aktivt oppsøkende behandling der du bor og oppholder deg. Behandlingen er et tilbud til deg som har alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, og som trenger hjelp på flere områder i livet.

FACT gir det meste av oppfølgingen og behandlingen du trenger via et tverrfaglig team. Teamet består av psykolog, psykiater, sykepleier, sosionom, erfaringskonsulent (brukerspesialist), russpesialist og jobbspesialist.

Behandling og oppfølging flyttes ut av kontoret og til hjemmet og nærmiljøet.

Les mer om FACT

SAM-AKS er en ambulant tjeneste fra Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet, som praktiseres som et samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet.

Samarbeidet har som mål å forbedre utredning, behandling og oppfølging av pasienter med demens og andre alderspsykiatriske tilstander.

Helsepersonell i SAM-AKS består av sykepleiere, vernepleiere og legespesialist, som har fast oppfølging av «sine» kommuner.

I SAM-AKS brukes systematisk kartleggingsverktøy for planlegging og evaluering av tiltak i tråd med anerkjente behandlingsanbefalinger og nasjonale føringer.

Tjenester under utvikling

...

fgfg

Digital egenrapportering

Digital egenrapportering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Du registrerer dine svar på en sikker nettside, og informasjonen blir direkte overført til pasientjournalen din.
Gå til innlogging for digital egenrapportering
En pasient bruker en bærbar datamaskin hjemme.

Helsenorge

Ved å logge inn på Helsenorge får du tilgang til ulike selvbetjeningsløsninger og tjenester du kan bruke for å følge opp din helse, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg.

Gå til helsenorge.no
Kvinne som smiler, illustrasjonsbilde.
Sist oppdatert 10.06.2024