‭(Skjult)‬ Brukes i en stor krise

​Om dere skal bruke denne må dere trykke på den lille trekanten øverst til høyre.
Klikk på Utseende og endre oversikten i feltet merket Tittel. For å gjøre webdelen synlig gå til Oppsett. Fjern haken på skjult. Da vil denne boksen med teksten vises når dere publiserer siden.

Før publisering:
Skriv inn ønsket tekst her. Størrelse, font og farger redigeres som i en nyhetsartikkel (tenk word).

Vurder å skjule bildewebdelen under. Klikk på den lille trekanten. Gå til Oppsett og sett en hake på Skul webdel.

 

 ‭(Skjult)‬ Brukes ved en middels krise

​​Om dere skal bruke denne må dere trykke på den lille trekanten øverst til høyre.
Klikk på Utseende og endre overskri​ften i feltet merket Tittel. For å gjøre webdelen synlig gå til Oppsett. Fjern haken på skjult. Da vil denne boksen med teksten ​vises når dere publiserer siden.

Før publisering:
Skriv inn ønsket tekst her. Størrelse, font og farger redigeres som i en nyhetsartikkel (tenk word).

Bruker vi dette feltet - kan vi beholde den andre informasjonen på siden.
Ja