Pasientkurs

Avhengighetsproblematikk, pårørendekurs

DPS Elverum-Hamar, TSB poliklinikk Hamar har et tilbud til pårørende til de som sliter med avhengighetsproblematikk.

Tid og sted

Når

Kontakt DPS Elverum-Hamar. Se kontaktinformasjon lenger ned.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kontakt din fastlege for en kort henvisning som sendes elektronisk. 

Du trenger ikke være pårørende til noen som er i aktiv behandling. Når henvisning er mottatt, vil den bli vurdert og du vil i løpet av kort tid motta brev om dato/klokkeslett for en individuell samtale (det vil si en samtale med deg og behandler her). Dette er på dagtid. Videre oppfølging planlegges. 

Har du behov for å snakke med noen om hvordan det er å være pårørende til noen med rus- og psykisk helseutfordringer?

DPS Elverum-Hamar har tilbud til pårørende primært med oppfølging i gruppe på kveldstid (ca en gang per måned), men det er også mulighet for individuelle samtaler. Her møter du andre som er i samme situasjon, eller har vært i samme situasjon som deg selv. Erfaringer og utfordringer knyttet til det å være pårørende blir gjensidig formidlet.

Taushetsplikt er gjeldende.  

Aktuelle tema

Vi jobber med temaer som f.eks.; 

  • Hvordan sette grenser – ta vare på egen helse?
  • Ulike rusmidler og deres funksjon
  • Rettigheter som pårørende 
  • Bruker- og pasientrettigheter
  • Saksgang, og behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunen
  • Hvordan klage på offentlige vedtak


Kontakt