Mennesker som diskuterer og gestikulerer, illustrasjonsbilde

Media

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til Sykehuset Innlandets kommunikasjonsavdeling.

Mediehenvendelser​

 • Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (klokka 08.00-16.00).
 • Vi legger til rette for videre kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut er oppdatert og korrekt.

Andre hen​​​vendelser? 

Merk at alle andre henvendelser enn mediehe​nvendelser må sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no.

Kontakt

​Pressetelefon: 62 33 33 33   
E-po​st: ko​​​mmunikasjon@sykehuset-innlandet.no​

Våre presse​vakter

Line Fuglehaug

Kommunikasjonsrådgiver

Line.Fuglehaug@sykehuset-innlandet.no 970 65 959

Anette Løberg

Kommunikasjonsrådgiver

Anette.Loberg@sykehuset-innlandet.no 909 15 417

Frank Roar Byenstuen

Kommunikasjonsdirektør

Frank.Roar.Byenstuen@sykehuset-innlandet.no 913 18 685​

Nyheter

 • 21. februar 2024
  Slik kan bygdefolk med psykiske lidelser få bedre behandling

  Når avstandene blir store, er det vanskeligere for fagfolk å samarbeide. Men det er mulig å få til på bygda, også.

 • 14. februar 2024
  Samarbeid mellom sykehus og universitet vil gi et løft for Innlandet

  UiO, NTNU og Sykehuset Innlandet er i gang med samarbeidet om å utvikle medisinutdanning i Innlandet. At legestudenter fra Universitetet i Oslo og NTNU kan gjennomføre en stor del av utdanningen i Innlandet vil gi et løft for regionen.

 • 9. februar 2024
  Ny styreleder i Sykehuset Innlandet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt Eli Giske til styreleder i Sykehuset Innlandet. I tillegg er Peggy Sandbekken oppnevnt til styremedlem.

Sist oppdatert 27.02.2024