Fagkurs

Innlandets demenskonferanse 2024

Statsforvalteren i Innlandet, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Passert
13.
februar
2024
2 dager
  1. 13. feb. 2024, 08:30 - 16:30
  2. 14. feb. 2024, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 13. feb. 2024, 08:30 - 16:30
  2. 14. feb. 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Konferanse

Hvor

Scandic Hotel Lillehammer
Turisthotellvegen 6
2609 Lillehammer

Påmelding

Frist for påmelding: 30. jan. 2024

Program

Tirsdag 13. februar

08.30 Registrering, kaffe og noe attåt

09.45 Poetiske tonebilder
Oddgeir Synnes, litteraturvitar og professor i helsehumaniora, VID vitenskapelige høgskole

10.00 Åpning av konferansen
Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister

10.30 Nytt fra Demensplan 2025
Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjekleder, Helsedirektoratet

11.15 Pause

Kompetente og myndiggjorte medarbeidere

11.30 Helsepersonellkommisjonens tanker i fremtiden
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Spekter

12.00 Kommunens tanker om fremtidens demensomsorg
Monika Berg, fagutviklingssykepleier, Elverum kommune
Britt-Grethe Stensby Hagen, virksomhetsleder tildelingskontoret, Gjøvik kommune
Gro Merete Holde, virksomhetsleder og Tove Evenrud, demenskontakt, Nord-Aurdal kommune

12.45 Lunsj

Levende lokalsamfunn

13.45 Tida er inga rett linje, men ein labyrint: sjukdom, aldring og poetisk språk
Oddgeir Synnes, litteraturvitar og professor i helsehumaniora, VID vitenskapelige høgskole

14.15 Demensvennlig samfunn
Elisabeth Skarderud, daglig leder, Fylkeskontoret Innlandet, Nasjonalforeningen for folkehelsen

14.40 Demenskor - hva skal til?
Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver, hovedkontor, Nasjonalforeningen for folkehelsen

15.00 Treningstilbud for personer med kognitiv svikt/demens
Solveig Brekke Skard, Nasjonalforeningen, Ringsaker demensforening

15.20 Pause, kaffe og noe attåt

15.40 Bydelsmødre
Nasreen Begum, initativtaker og organisasjonsleder, Bydelsmødre Norge

16.00 Oppsummering

19.00 Middag

Onsdag 14. februar

Boligtilpasning og planlegging

09.00 Tilrettelegging for trygge hjem
Helene Jordheim, avdelingsdirektør, Husbanken Øst, Innlandet og Oslo

09.30 Velferdsteknologi og kognitiv svikt
Ulla Arnesen, rådgiver, utviklingsenheten, Gjøvik kommune

10.00 Vi må bygge for fremtiden – erfaringer med byggeprosjekter i Sykehjemsetaten Oslo
Inger-Lise Kjos, prosjektleder/helsefaglig rådgiver bygg, Sykehjemsetaten, Oslo

10.30 Pause, utsjekk

11.00 Veien til Seniormesse
Liv Karin Kval, demensrådgiver, Vestre Toten kommune

11.30 Hvordan rigger vi seniorer for alderdommen?
Siv Lykken og Elin Slåtsveen, ergoterapeuter, Friskliv senior, Gjøvik kommune

12.00 Lunsj

Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

13.00 Vi vil leve lenge vi – men på sykehjem vil vi aldri bli! Sykehjemmet i dag – og i framtida.
Bjørn Lichtwarck, spesiallege/postdoktor, AFS, Sykehuset Innlandet

13.30 Pårørendemedvirkning – hvorfor og hvordan
Unn Birkeland, daglig leder, Pårorendesenteret.no

14.00 Pause

14.15 Sett, hørt og forstått – opplæringsprogram om pårørende
Lene Fossbråten, spesialsykepleier, USHT Innlandet, Oppland

14.35 RAiN-studien – beboeraggresjon i sykehjem, «en del av hverdagen»?
Bjørn Lichtwarck, spesiallege/postdoktor, AFS, Sykehuset Innlandet
Maria Sørnes Pedersen, prosjektmedarbeider, AFS, Sykehuset Innlandet

15.15 Hva skjer’a?
Sverre Bergh, forskningsleder, AFS, Sykehuset Innlandet

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Målgruppe

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Praktisk informasjon

Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere,
vernepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter.

Pris

Konferansen koster 1500 kroner per deltaker uansett omfang av deltagelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter. 

Ved påmelding må du oppgi hvilket alternativ du ønsker:

  1. Begge dager inkl.overnatting og helpensjon (inkl.middag tirsdag kveld)
  2. Dagpakke tirsdag og/eller onsdag
  3. Middag tirsdag kveld

Kontakt