Brukerutvalgsmøte

Brukerutvalgets dialogkonferanse

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer til Dialogkonferanse 2/2023.

Passert
8.
november
2023
  1. 08. nov. 2023, 09:00 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 08. nov. 2023, 09:00 - 14:30

Type arrangement

Brukerutvalgsmøte

Arrangør

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Hvor

Service- og administrasjonssenteret
Møterom Buttekvern

Påmelding

Frist for påmelding: 05. nov. 2023

Målgruppe 

Brukerorganisasjonene i Innlandet

Program 

09.00 Registrering og kaffe 

09.30 Velkommen
Bjug Ringstad, leder av Brukerutvalget 

09.35 Presentasjon av Brukerutvalget 

09.45 Implementering av samvalg i Sykehuset Innlandet
Tone Torgersen, fagleder, Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring 

10.15 Informasjon og dialog om den pågående planleggingen av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet
Tom Einertsen, leder konseptfase, Helse Sør-Øst RHF
Kari Anne Munthe-Kaas, prosjekterende arkitekt Mjøssykehuset, Ratio Arkitekter AS 
Roger Jenssen, prosjektdirektør, Sykehuset Innlandet 

12.15 Lunsj 

13.00 Utviklingsarbeid i psykisk helsevern – selvmordsforebyggende arbeid
Cathrine Wilhelmsen Steen, psykologspesialist / PhD-kandidat
Anne Grete Sandaker, kvalitetsrådgiver i divisjon 

13.45 Kaffe/te og kake 

14.30 Åpen post – evaluering – forslag til tema for framtidige dialogkonferanser, m.m. 
Bjug Ringstad, leder av Brukerutvalget (samarbeid mellom Brukerutvalget og brukerorganisasjonene) 

14.45 Avslutning av konferansen
Ola Aarvik, nestleder av Brukerutvalget 

Praktisk informasjon

Deltakelse er kostnadsfritt. Enkel lunsj, kaffe/te er inkludert.

Kontakt