Fagkurs

Dialogsamling psykisk helse og rus

I samarbeid med Statsforvalteren Innlandet inviterer DPS Gjøvik til dialogsamling.

Passert
9.
mai
2023
 1. 09. mai 2023, 09:00 - 15:15

Tid og sted

Når

 1. 09. mai 2023, 09:00 - 15:15

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Dialogmøtet arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren Innlandet.

Påmelding

Frist for påmelding: 29. apr. 2023

Målgruppe

 • Samarbeidspartnere i regionene Valdres, Gjøvik og Gran/Lunner 
 • Brukerorganisasjoner, ledere og sentrale nøkkelpersoner som har ansvar for å utvikle tjenestene og har myndighet til å sette rammer for samarbeidsavtalene inviteres til dialogmøte

Program

08.30 Registrering for oppmøte

09.00 Åpning av dialogsamlinga
ved Jorun Ødegård Bjerke, avdelingssjef DPS Gjøvik

 • Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling»;hvilke konsekvenser kan vi se for psykisk helse og rus-feltet?
  ved 
  Ellen Margrethe Hoxmark, leder NAPHA medlem i Helsepersonellkommisjonen
 • Rettssikkerhet og tverrfaglighet
  ved Eli Blakstad, Velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet

Med bakgrunn i:
«Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko» fra Ukom.
«NOU 2023: Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.»

10.15 Pause 

10.30 Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldrisiko? 
ved Innlandet Politidistrikt, enhet for påtale

 • Hvordan tolker vi taushetsplikten?
 • Hva kan vi gjøre uten samtykke?
 • Hvordan sikrer vi deling av nødvendig informasjon?

11.30 Lunsj

12.15 Status Helsefellesskap
ved Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land (leder)

 • Arbeidsgruppe, Fagutvalg psykisk helse barn og unge 
  ved Marit Sundvold Brustad, familieveileder 7-16 år, Sør-Aurdal kommune, leder av arbeidsgruppen

13.00 Pause

13.15 Hvordan samarbeider vi om de «Lokale samarbeidsavtalene for rus og psykisk helse» frem til de evalueres neste år?

14.30 Oppsummering fra regionene og avslutning

15.15 Takk for i dag!

Vi tar forbehold om små endringer i programmet

Kontakt