Fagkurs

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for ansatte i barnehage og skole

Kurset egner seg for deg som jobber i barnehage eller skole. Du vil lære om empatisk validering, en samtaleferdighet som hjelper deg i utfordringer med sterke følelser hos både barn og voksne.

Passert
16.
august
2023
  1. 16. aug. 2023, 08:30 - 11:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 16. aug. 2023, 08:30 - 11:30

Arrangør

Om emosjonsfokusert ferdighetstrening

De fleste voksne synes det er krevende å møte vanskelige følelser og utfordrende atferd hos barn, særlig når vi står i nær relasjon til barnet. Vi kan bli handlingslammet av kraften i sterke følelser, og symptomuttrykk som avvisning, tilbaketrekking, fiendtlighet, utagering, depresjon, angst og selvskading kan være vanskelig å både forstå og håndtere. 

Empatisk validering er en samtaleferdighet hentet fra emosjonsfokusert ferdighetstrening, som går ut på å gyldiggjøre den andres følelser. Gjort på riktig måte, har validering en svært god effekt på barnas følelser, evne til å ta perspektiv, atferd og problemløsning. Metoden er evidensbasert og forsket på også i Norge. 

På dette kurset vil du lære om hva følelser er, hvorfor de er viktige, hvilke følelsesmessige behov som er knyttet til de ulike grunnfølelsene og hvordan enkelte følelser dekker over andre følelser og sendes ut som feilsignaler til omgivelsene. Med denne kunnskapen blir det lettere å hjelpe barna med deres følelser. Validering kan også brukes i vanskelige samtaler med foreldre.

Vi anbefaler å delta selv om man har hørt om validering før, da dette er en ferdighet som krever repetisjon og øvelse. 

Kursholdere er Christine Blom og Marte Brenne Nordstoga, psykologspesialister og sertifiserte kursholdere. Kurset er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten (BUP) og Gran kommune.

Kontakt