Fagkurs

Fagdag: Alvorlig psykisk syke – og vi fagfolk som klinisk samhandlende

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved sykehuset på Reinsvoll arrangerer fagdag for helsepersonell som jobber med alvorlig psykisk syke onsdag 25. september 2024.

25.
september
2024
  1. 25. sep. 2024, 08:45 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 25. sep. 2024, 08:45 - 15:00

Type arrangement

Fagdag

Arrangør

Hvor

Sykehuset på Reinsvoll

Påmelding

Frist for påmelding: 04. sep. 2024
Påmelding til fagseminaret (nettskjema.no)
Et nærbilde av en persons hender

Målgruppe

Helsefaglig personell i primærhelsetjeneste, DPS og sykehus som har ansvar for og jobber med alvorlig psykisk syke.

Program

08.45 Registrering og nogo attåt

09.00 Velkommen! 
Torfinn Hynnekleiv, overlege, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

Alvorlig psykisk syke – kan mer tematisk organisering fremme samhandling?
Benedicte Thorsen-Dahl, direktør divisjon Psykisk helsevern

Forenkle og forbedre – samhandling fra DPS og kommunehelsetjeneste-perspektivene
Ingunn Thomassen Berg, rådgiver, DPS Gjøvik, og Thea Andersson Haug, fastlege, Skreia legesenter og praksiskonsulent og samhandlingslege, Sykehuset Innlandet Gjøvik

Alvorlig psykisk syke – hvem snakker vi om?
Torfinn Hynnekleiv, overlege, Sykehuset Innlandet Reinsvoll

10.00 Pause

10.15 Samarbeid mellom aktørene i de ulike fagsystemene om Fleksibel aktiv oppsøkende behandling (FACT) og Tvungent psykisk helsevern Uten Døgnopphold (TUD)
David Galea, overlege, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Klinisk farmasøyt i FACT: optimalisering av legemiddelbehandling, persontilpasset informasjon – og samarbeid med pasient, behandlere og kommune
Liv Marit Seljeflot, klinisk farmasøyt, og Tomas Johannsson Wikstrand, sykepleier, FACT-team Sør-Gudbrandsdal, DPS Lillehammer

11.30 Lunsj

12.15 Samarbeid og dilemmaer
Terje Børseth-Olebakken, FACT sikkerhet, Reinsvoll, og Hege Eriksen, teamleder, FACT Gjøvik/Toten/Land, DPS Gjøvik
 
Fordeling av ansvar og likevel sammen om frivillighet og TUD? Like og ulike perspektiver om felles pasienter
Overleger Martine Strandlie-Gjestvang og Are Flemmen Gillerhaugen, Sykehuset Innlandet Reinsvoll, overlege John Henrik Johnsson, DPS Lillehammer, poliklinikk Otta, og fagkoordinator Hege Storhov og psykologspesialist Mirella Renmælmo, tjenesteområdet psykisk helse og rus, Lillehammer kommune

13.45 Pause

14.00 Samhandling eller mellom alle stoler - ROP om RUS-pasienters psykiske og fysiske helse
Ivar Skeie, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, tidligere fastlege

Samarbeid om alvorlig psykisk syke – eller: Hva er hjelp som hjelper?
Sjur Seim, psykiater, tidligere fagsjef, Ahus og medisinskfaglig rådgiver, Hurdalsjøen Recoverysenter

15.00 Vel hjem! 

Det legges opp til korte beinstrekk underveis i programmet i tillegg til pausene. 

Med forbehold om endringer.

Kursavgift

For ansatte i Sykehuset Innlandet: 300 kroner

For andre: 600 kroner

Kontakt