Fagdag om veien til førerkort og egen bil

Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet inviterer til fagdag om veien til førerkort og egen bil for brukere i habiliteringstjenesten.

Passert
14.
februar
2024
  1. 14. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 14. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Hvor

Store auditoriet
Lillehammer sykehus
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer

Påmelding

Frist for påmelding: 19. jan. 2024

Mange brukere i habiliteringstjenesten trenger utvidet helseattest og/eller tilpasninger av bil i forkant av kjøreopplæring. Behovene er svært forskjellige, regelverket er sammensatt og det er mange ulike instanser å forholde seg til.

Målet med fagdagen er å gi informasjon og kunnskap om prosessen, samt avklare ansvarsfordelingen mellom de ulike instansene. 

Bruker/ungdom kan få legeerklæring for å ha deltatt på fagdag som dokumentasjon på fravær fra skolen. For foresatte vil det være mulig å søke opplæringspenger. 

Program

09.00 Kaffe og registrering

09.15 Førerkort- og trafikkopplæringsforskriften 
ved seniorrådgiver Terje Olav Hafell og seniorrådgiver Cathrine Håheim, Statens vegvesen

10.00 Helsekravet i Førerkort- og trafikkopplæringsforskriften
ved overlege Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet

10.40 Pause

10.50 Førerkortvurdering i spesialisthelsetjenesten
ved nevropsykolog Per-Ola Rike og ergoterapeut Susanne Følstad, Sunnaas Sykehus 

11.50 Lunsj

12.30 Energiøkonomisering – hva kreves for å ta førerkort?
ved nevropsykolog Per-Ola Rike og ergoterapeut Susanne Følstad, Sunnaas Sykehus

13.00 Prosessen i tilpasning av bil
ved seniorrådgiver Arild M. Meland og rådgiver/ergoterapeut Hege Tollås, NAV bilsenter Østlandet

14.00 Gjennomføring av kjørevurdering/praktisk prøve
ved seniorrådgiver Terje Olav Hafell og seniorrådgiver Cathrine Håheim, Statens vegvesen

14.45 Oppsummering, spørsmål og vel hjem

Praktisk informasjon 

Målgruppe

Brukere i habiliteringstjenesten i alderen fra cirka 13 til 20 år, foresatte/pårørende, fagpersoner i kommunehelsetjenesten (for eksempel fastlege, ergo-/fysioterapeut, PP-tjenesten, sosionom, barnekoordinator), ansatte i trafikkskoler og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.

Pris

Pris per familie (bruker og foresatte): 100 kroner
Pris for fagpersoner: 250 kroner

Lunsj

Kaffe/te og lunsj er inkludert i prisen. Gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding.

Kontakt