Pasientkurs

Gruppetilbud for søsken til barn med en diagnose

Et tilbud for søsken til barn med langvarige og sammensatte tilstander og deres foreldre. Formålet med gruppene er å forebygge psykiske helseplager hos søsken som pårørende gjennom samtaler med andre søsken og egne foreldre.

29.
januar
2024
2 dager
  1. 29. jan. 2024, 12:00 - 15:00
  2. 02. feb. 2024, 12:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 29. jan. 2024, 12:00 - 15:00
  2. 02. feb. 2024, 12:00 - 15:00

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 21. jan. 2024

Hva innebærer gruppetilbudet?

Habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Lillehammer/Otta gir et gruppetilbud kalt SIBS til barn og unge i alderen 8-16. SIBS (kort for det engelske ordet «siblings») er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose og deres foresatte/foreldre. 

Målsettingen for SIBS er å forebygge utviklingen av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose. Mål for søskengruppene er at søsknene skal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose. For foreldregruppen er målet å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres. 

Gruppen går over to dager à 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Samme forelder skal delta begge dagene. Gruppene består av 3 til 6 barn med foreldre. 

Les mer om SIBS (sibs.no)

Målgruppe

Søsken i alderen 8–16 år.

Organisering av tilbudet

Dag 1: om diagnosen. Informasjon og bli kjent i gruppen. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Dag 2: om hvordan søsken har det. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Meld interesse

Foreldre melder interesse ved å ta kontakt med kontaktpersoner ved Habiliteringstjenesten eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Se kontaktinformasjon til Habiliteringstjenesten

Se kontaktinformasjon til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Påmelding

Det er også mulig å melde seg på direkte via nettskjema. Alle får tilbakemelding via e-post om man har fått plass. Deltakere som får plass, vil få nærmere informasjon om datoer for samlingene og innhold i tilbudet. 

Påmelding til 23. oktober og 27. oktober 2023 (nettskjema.no)

Påmelding til 29. januar og 2. februar 2024 (nettskjema.no)

Påmelding til 15. april og 19. april 2024 (nettskjema.no)

Kontakt