Pasientkurs

Gruppetilbud for søsken til barn med en diagnose

Et tilbud for søsken til barn med langvarige og sammensatte tilstander og deres foreldre. Formålet med gruppene er å forebygge psykiske helseplager hos søsken som pårørende gjennom samtaler med andre søsken og egne foreldre.

21.
oktober
2024
2 dager
  1. 21. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 25. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 21. okt. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 25. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Hva innebærer gruppetilbudet?

Habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Lillehammer/Otta gir et gruppetilbud kalt SIBS til barn og unge i alderen 8-16. SIBS (kort for det engelske ordet «siblings») er et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose og deres foresatte/foreldre. 

Målsettingen for SIBS er å forebygge utviklingen av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose. Mål for søskengruppene er at søsknene skal få snakke om sine opplevelser med å være søsken til et barn med en diagnose. For foreldregruppen er målet å gi økt forståelse av søskens opplevelser og hvordan man kan snakke med søsken om opplevelsene deres. 

Gruppen går over to dager à 3 timer. Barna deltar sammen med én av sine foreldre. Samme forelder skal delta begge dagene. Gruppene består av 3 til 6 barn med foreldre. 

Les mer om SIBS (sibs.no)

Målgruppe

Søsken i alderen 8–16 år.

Organisering av tilbudet

Dag 1: om diagnosen. Informasjon og bli kjent i gruppen. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Dag 2: om hvordan søsken har det. Søskengruppe og foreldregruppe parallelt. Forelder og søsken snakker sammen (to og to). 

Kurstilbudet er inndelt i aldersgrupper.

Meld interesse

Foreldre melder interesse ved å ta kontakt med en kontaktperson ved Habiliteringstjenesten eller BUP poliklinikk Lillehammer/Otta: 

Kontaktinformasjon til Habiliteringstjenesten, Lillehammer

Kontaktinformasjon til BUP poliklinikk Lillehammer/Otta

Påmelding

Det er også mulig å melde seg på via skjema. Du får tilbakemelding om du har fått plass. Deltakere som får plass, vil få nærmere informasjon om datoer for samlingene og innhold i tilbudet.

Påmelding til 15.04.2024 og 19.04.2024 - aldersgruppe 14-16 år (nettskjema.no)

Påmelding til 21.10.2024 og 25.10.2024 - aldersgruppe 11-13 år (nettskjema.no)

Påmelding til 27.01.2025 og 31.01.2025 - aldersgruppe 14-16 år (nettskjema.no)

Påmelding til 05.05.2025 og 09.05.2025 - aldersgruppe 8-10 år (nettskjema.no) 

 

Kontakt