Fagkurs

Hafjellseminaret 2024

Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet arrangerer et praktisk rettet seminar om tilrettelegging og opplæringstiltak for mennesker med autisme og utviklingshemming.

14.
november
2024
2 dager
  1. 14. nov. 2024, 09:00 - 18:00
  2. 15. nov. 2024, 09:00 - 13:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 14. nov. 2024, 09:00 - 18:00
  2. 15. nov. 2024, 09:00 - 13:00

Type arrangement

Fagseminar

Arrangør

Hvor

Scandic Hotel Lillehammer
Turisthotellvegen 6
2609 Lillehammer

Påmelding

Frist for påmelding: 14. aug. 2024
Påmelding til Hafjellseminaret 2024 (nettskjema.no)

Målgruppe 

Seminaret er beregnet for personer som arbeider med mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i barnehage, skole, voksenopplæring, dagsenter og bolig, samt ledere og andre med oppgaver knyttet til planlegging og utføring av denne type tjenester.

Program

Program 14. november

09.00 Registrering

10.00 Åpning
Else Marie K. Grønnerud, spesialvernepleier og seksjonsleder ved Oppfølgingsseksjonen, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

10.15 Mennesker med utviklingshemning og/eller autisme: Trenger de opplæring, og i så fall hvorfor?  
Børge Holden, sjefspsykolog, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

10.45 Pause

11.00 Introduksjon om opplæring og opplæringsteknikker
Tore Korsgård og Bjørn André Torve, spesialvernepleiere, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

12.00 Pause

12.15 Praktiske eksempler: Opplæring og opplæringsteknikker
Ansatte i habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet

13.00 Lunsj

14.00 Motivasjon i opplæring: Case fra skole med bruk av tegnøkonomi og atferdsavtaler
Jon-Inge Huset, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

14.45 Pause

15.00 Funksjonell kommunikasjonstrening med bruk av PECS – teori og et praktisk eksempel
Bjørn Andre Torve, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

16.00 Kaffepause

16.30 Opplæring i kropp, identitet og seksualitet - en presentasjon av undervisningsopplegg og praktiske eksempler
Hedda Lervold, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

17.15 Pause

17.30 Opplæring i instrumentelle ADL-ferdigheter - casepresentasjon om trening i ferdigheter for å ferdes trygt i trafikken
Erkki Rustad, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

18.00 Avslutning dag 1

20.00 Middag

Program 15. november

09.00 Praktiske eksempler i opplæring av felles oppmerksomhetsferdigheter og påvirkning av sosialt samspill
Janne Fossnes, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

09.45 Pause

10.00 Trening for å styrke sosial kompetanse
Irene Kjærnstad, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud, og Asbjørg M. Berget, spesialpedagog, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

11.00 Pause med utsjekking

11.30 Bruk av atferdsavtale for å fremme god døgnrytme hos en ung mann med Downs syndrom
Marius Bakken, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud

12.00 Pause

12.15 Praktiske eksempler på hvordan lære personer å leve sunnere
Rita Larsen, spesialvernepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud, Tove Karin Johansen, spesialergoterapeut, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer, og Ann Kristin Silihagen, spesialsykepleier, Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer

13.00 Lunsj

Med forbehold om endringer.

Kursavgift, overnatting og middag

Bestilling av overnatting, dagpakker og middag gjøres i påmeldingen. Du vil motta faktura fra Sykehuset Innlandet.

Seminarpakke med overnatting

Enkeltrom per person: 3 280 kroner
Dobbeltrom per person: koster 2 925 kroner

Prisen dekker helpensjon, dagpakke (720 kroner) og seminaravgift (800 kroner). 

Kommer du dagen før, kan du bestille enkeltrom for 1 150 kroner eller dobbeltrom for 1 350 kroner.

Seminarpakke uten overnatting

Seminar uten overnatting koster 2 240 kroner. 

Prisen dekker seminaravgift (800 kroner) og dagpakke (720 kroner). 

Middag

Middag for ikke-boende koster 525 kroner.

Kontakt