Fagkurs

Ketaminkonferansen 2024

Sykehuset Innlandet inviterer til den første nasjonale konferansen om bruk av Ketamin i depresjonsbehandling. Vår målsetting er å sikre en trygg innføring av behandlingstilbudet ved å heve kompetansen gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Vi ønsker å ha fokus på de faglige, organisatoriske og praktiske utfordringene som vi vet finnes. Alle faggrupper som er involvert i behandlingen ønskes velkommen.

Passert
13.
februar
2024
2 dager
 1. 13. feb. 2024, 10:00 - 17:30
 2. 14. feb. 2024, 08:30 - 13:00

Tid og sted

Når

 1. 13. feb. 2024, 10:00 - 17:30
 2. 14. feb. 2024, 08:30 - 13:00

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Sykehuset Innlandet i samarbeid med Sykehuset Østfold.

Hvor

Scandic Hotel Hamar
Vangsvegen 121
2318 Hamar

Påmelding

Frist for påmelding: 11. des. 2023

Program

Tirsdag 13. februar

10.00 Velkommen!
Rikke Lise Steen Folstad, avdelingsoverlege, avdeling for alderspsykiatri, og Ståle Fredriksen, overlege, avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet

10.15 Current evidence and best clinical practice of ketamine treatment of depression
Rupert McShane, professor i psykiatri, University of Oxford

11.00 Pause

11.15 Ketamin i et historisk perspektiv
Andreas Wahl Blomkvist, konstituert overlege, rusmedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

11.45 Kan selvmordsatferd behandles med Ketamin: Hva sier faglitteraturen?
Johan Siqveland, forsker 1 AHUS, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Universitetet i Oslo

12.15 Pause

12.30 Ketaminbehandling i et brukerperspektiv
Guro Skottene og Andrea Rønsen, brukerrepresentanter

13.00 Lunsj

14.00 Ketamin og psykoterapi
Ingrid Castberg, spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, Axonklinikken

14.45 Pause

15.00 Hvilke lover og regler gjelder for ketaminbehandling ved depresjon i dag?
Sigurd Hortemo, spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin, overlege ved avdeling for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk

15.20 Innføring av nye metoder i norske helseforetak
Foredragsholder kommer senere

15.45 Pause

16.00 Parallellsesjoner (frem til klokka 17.30)

 • Parallellsesjon 1: Praktisk gjennomføring av ketaminbehandling for leger og ledere
  • Alle mann til pumpene! Dosering, titrering og vedlikehold
   Lowan Han Stewart, spesialist i akuttmedisin, og Rupert McShane
  • Å starte et team: Hva må til for å lykkes?
   Ingmar Clausen, avdelingsoverlege DPS Nordre Østfold
  • Å starte ketaminbehandling i en DPS sengepost
   Masood Zangani, seksjonsoverlege DPS døgnenheter Elverum-Hamar
  • Spørsmål / felles diskusjon
 • Parallellsesjon 2: Praktisk gjennomføring av ketaminbehandling for sykepleiere
  • Bruk av pumpe: Dosering, innstilling og gjennomføring av behandling
   Hawi Challa Waqo, psykiatrisk sykepleier, alderpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet og Ståle Fredriksen, overlege, alderpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet
  • Tilrettelegging av miljøet under behandlingen
   Andrea Rønsen, brukerrepresentant
  • Praktisk øvelse med veiledning
 • Parallellsesjon 3: Ketaminassistert psykoterapi
  • Ketaminassistert psykoterapi i en poliklinisk setting
   Ivar Mølmen, psykologspesialist, Axonklinikken
  • Hvordan kan Ketaminassistert psykoterapi for depresjon implementeres?
   Regina Sofia Skar-Fröding, psykologspesialist / post.doc.stipendiat, Ahus
  • Ketaminassistert psykoterpi i døgnpost
   Julie Langsrud, konstituert psykologspesialist, DPS Elverum-Hamar
  • Spørsmål / felles diskusjon

19.00 Konferansemiddag for påmeldte

Onsdag 14. februar

08.30 Utfordringer som må avklares – avhengighet og bivirkninger
Peder Holman, lege ved avdeling for rettsmedisinske fag, Universitet i Oslo

09.00 Kan Ketamin bidra til et paradigmeskifte i depresjonsbehandling?
Ståle Fredriksen, spesialist i psykiatri / PhD, avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet

09.20 Pause med utsjekk

10.00 Oversikt over lovende “Rapid Acting Antidepressants” (RAAD)
Tor Morten Kvam, Spesialist i psykiatri PhD-stipendiat, Universitet i Oslo

10.30 Ketamin ved andre psykiske lidelser: Avhengighet og anorexi
Lowan Han Stewart, spesialist i akuttmedisin, rådgiver, DPS Nordre Østfold
Camilla Lindvall Lundgren, professor klinisk psykologi, Oslo Nye Universitet

11.00 Pause

11.15 Nasjonalt nettverk, fagutvikling og forskning (NORAAD)
Ole Andreassen, professor i psykiatri, Universitet i Oslo

11.35 Paneldebatt
Veien videre. Gjennomgang av planer for implementering, kvalitetssikring og opplæring
Deltakere kommer senere.
Anne Hafstad, debattleder

12.40 Den norske befolkning må få optimal behandling av depresjon
Avsluttende ord
Lars Lien, professor ved Høgskolen i Innlandet og leder for Norsk Psykiatrisk Forening

13.00 Lunsj – og takk for nå!

Anne Hafstad
PhD, redaktør i Sykepleien.

Rupert McShane
Associate professor, Dept. of Psychiatry, University of Oxford. Head of the Oxfordshire ECT and ketamine services and leader of the first international academic conference on Ketamine and Related Compounds for Psychiatric Disorders. Has expertise in clinical treatment and research with a focus on developing policy and monitoring arrangements for rapidly acting antidepressants such as ketamine.

Rikke Lise Steen Folstad
PhD, spesialist i psykiatri, avdelingsoverlege, avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet.

Ståle Fredriksen
PhD, spesialist i psykiatri, avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet.

Andreas Wahl Blomkvist
Konstituert overlege i rus og avhengighetsmedisin, rusavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, universitetslektor og PhD-stipendiat, UiT Norges Arktiske Universitet. Styreleder i Norsk forening for psykedelisk vitenskap. Leder for Tryggere ruspolitikks rådgivende fagkomite. Forfatter av boken «Ulovlig Medisin».

Johan Siqveland
PhD, Psykolog, forsker, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Researcher at the Department of Mental Health at Akershus Universitetssykehus. Leader of the Akuttnettverket, initiating projects of evaluation, research, dissemination of knowledge and quality improvement in emergency psychiatry.

Guro Skottene
Brukerrepresentant. Rådgiver på Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet.

Andrea Rønsen
Brukerrepresentant. Sykepleier, DPS Nordre Østfold, Ketaminenheten.

Ingrid Castberg
PhD., spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, medisinsk ansvarlig, Axonklinikken Trondheim (ketaminassistert psykoterapi).

Sigurd Hortemo
Spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin, overlege ved avdeling for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk.

Lowan Han Stewart
Specialist in emergency medicine, Medical Director, Axonklinikken Norway, Medical Advisor, DPS Nordre Østfold Ketaminenheten.

Ingmar Clausen
Avdelingssjef, DPS Nordre Østfold, Ketaminenheten.

Masood Zangani
Psykiater/seksjonsoverlege, DPS døgnenheter, DPS døgnenheter Elverum-Hamar.

Hawi Challa Waqo
Psykiatrisk sykepleier, alderpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.

Ivar F. Mølmen
Psykologspesialist Axonklinikken Oslo (ketaminassistert psykoterapi).

Regina Skar-Fröding
PhD, psykologspesialist, postdoc, AHUS.

Julie Langsrud
Konstituert psykologspesialist, DPS Elverum-Hamar.

Peder Holman
Lege i spesialisering i klinisk farmakologi, avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

Tor-Morten Kvam
Spesialist i psykiatri, Nordre Østfold DPS, Moss poliklinikk, Sykehuset Østfold. Utprøver og terapeut i en pågående studie med MDMA-assistert terapi mot depresjon, og med erfaring fra en tidligere studie med MDMA-assistert terapi mot PTSD. Styremedlem i Norsk psykedelisk vitenskap. PhD-stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Camilla Lindvall Dahlgren
PhD, professor in Clinical Psychology, Interim Head of Research, Institute of Psychology, Oslo New University College.

Ole Andreassen
PhD, spesialist i psykiatri og professor Avdeling for psykoseforskning, Oslo Universitetssykehus.

Lars Lien
PhD, spesialist i psykiatri, professor Høgskolen i Innlandet. Leder Norsk Psykiatrisk forening.

Praktisk informasjon

Overnatting

Deltakere må selv ordne med reise/overnatting. 

Rommene er tilgjengelig for bestilling fram til 12. desember 2023. 
Kode for bestilling av overnatting på hotellet er: ARB

Pris for enkeltrom: 1 040 kroner per natt
Oppgradering av hotellrom: fra 200 kroner per rom per natt

Hotell bestilles og betales direkte til hotellet: 

Scandic Hotel Hamar
E-post: hamar@scandichotels.com
Telefon: 21 61 40 00
Nettsider: scandichotels.no

Konferanseavgift

Ordinær pris, to dager: 4 200 kroner
Deltakelse kun én dag: 3 200 kroner

Inkludert i prisen er deltakeravgift, lunsjbuffet, enkel pausemat, frukt og kaffe/te. 

Konferansemiddag

Det inviteres til 3-retters middag på konferansehotellet tirsdag 13. februar klokka 19.00. Pris for konferansemiddag er 495 kroner. Drikke til maten er ikke inkludert i prisen. Husk påmelding! 

Målgruppe

Ketaminkonferansen er et tverrfaglig møtested for helsepersonell og ledere i psykisk helsevern med ønske om å videreutvikle behandlingstilbudet for pasienter med depresjon og suicidalitet.

Påmelding

Deltakere må krysse av for hvilken parallellsesjon de ønsker å delta på når de melder seg på konferansen:

 • Parallellsesjon 1: Praktisk gjennomføring av ketaminbehandling for leger og ledere
 • Parallellsesjon 2: Praktisk gjennomføring av ketaminbehandling for sykepleiere
 • Parallellsesjon 3: Ketaminassistert psykoterapi 

Påmeldingen er bindende – eventuell avbestilling må være skriftlig og sendes oss senest 14 dager før konferansestart.

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning med 12 timer. Konferansen søkes også godkjent til spesialitetene i klinisk psykolog og klinisk sykepleie. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Kontakt