Konferanse

Krisekonferansen 2023

Sykehuset Innlandet inviterer sammen med Statsforvalteren i Innlandet til Krisekonferansen 2023, med tema «Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva ved intoks?»

Passert
14.
november
2023
 1. 14. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 14. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Arrangør er Sykehuset Innlandet, ved DPS Gjøvik, i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet.

Hvor

Quality Hotel Strand Gjøvik / Gjøvik kino & scene

Påmelding (nettskjema.no)

Frist for påmelding: 20. okt. 2023
Kontaktpunkter i et intoksikasjonsforløp, illustrasjon.

Illustrasjon: Kristin Kolloen

Kontaktpunkter i et intoksikasjonsforløp.

Stands

 • Deltagere inviteres til å presentere seg selv og aktuelle prosjekter.
 • Jobber du i en organisasjon eller i et prosjekt, kan du melde deg på med egen stand i mingleområdet.
 • Velkommen med stands som representerer fag og utviklingsprosjekter!

Fyll ut skjema for stand på Krisekonferansen 2023 (nettskjema.no)

Målgruppe 

 • Ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten, politiet, kompetansesentre 
 • Utdanningsinstitusjoner (ansatte og studenter)
 • Bruker- og pårørendeorganisasjoner 
 • Avtalespesialister 
 • Andre som er opptatt av temaet

Program

08.30 Registrering, kaffe/te

09.00 Å be om hjelp – opplevelser med å være selvmordstruet 
Mone Evensen, erfaringskonsulent, Kulturnettverket 

Den unge pasienten – første gangs intoks
Elin Andersen, anestesilege og pårørende

Pasientforløp intoks – risikofylte overganger 
Line Stad Støverud, rådgiver i Faglig forbedring, Sykehuset Innlandet (med flere) 

10.30 Pause

11.00 Hvordan kan vi forstå gjentagende selvmordsrisiko og selvskading
Gabriele Frøen, spesialrådgiver i divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet 

Samhandling om sikkerhetsplan 
Hilde Kristoffersen Riise, psykiatrisk sykepleier, DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1
Renè Michael Samuelsen, sykepleier, DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1 

12.00 Lunsj

13.00 Gå utenom - den eksistensielle samtalen en utfordring? Med utgangspunkt fra PhD-arbeidet om eksistensielle samtaler i møte med pasienter i selvmordsrisiko 
Ane Inger Bondahl Søberg, PhD og sykehusprest, Sykehuset Innlandet  

13.40 Pause 

14.00 Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Karin Irene Gravbrøt, seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet 

Regional veileder: Ivaretakelse av pasienter i somatiske enheter etter selvskading og selvmordsforsøk, Helse Sør Øst RHF 
Tone Bovim, spesialrådgiver, RVTS Øst 

Funn fra nasjonal studie: Ekstrem selvskading 
Elfrida Kvarstein, prosjektleder/seksjonsleder i seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Oslo universitetssykehus 

14.45 Pause 

15.05 Hva kan vi gjøre nå? Inn i krisen
Bergljot Gjelsvik, psykolog, forsker og forfatter 

16.00 Vel hjem! 

Praktisk informasjon 

Kursavgift 

 • 450 kroner, inkluderer enkel lunsjbuffet og bevertning 

Overnatting 

 • 1 295 kroner, mandag til tirsdag i enkeltrom (pris gjelder til 15. oktober)
 • Overnatting bestilles direkte på hotellet:

 

Kontakt