Pasientkurs

Kveld for pårørende og nærstående til personer med ervervet hjerneskade

Målet med tilbudet er å skape en møteplass for pårørende og nærstående til pasienter med ervervet hjerneskade. På programmet står informasjon, undervisning og erfaringsutveksling.

Passert
7.
februar
2024
 1. 07. feb. 2024, 17:00 - 19:30

Tid og sted

Når

 1. 07. feb. 2024, 17:00 - 19:30

Arrangør

Hvor

Ottestad (rehabilitering)
Møt opp ved inngang 1 klokka 16.45. Du vil bli hentet der.

Deltakelse krever at pasienten har oppfølging fra Fysikalsk medisinsk poliklinikk.

Innhold

 • Informasjon, undervisning og erfaringsutveksling 
 • Formidling av kunnskap om ervervet hjerneskade og mulige konsekvenser
 • Orientering om aktuelle instanser dersom man som pårørende trenger videre hjelp/oppfølging

Organisering

 • Tilbudet gis til pårørende av pasienter som følges opp av Seksjon helse og arbeid
 • Tilbudet er på ettermiddag/kveld slik at flest mulig kan delta.  
 • Pårørende defineres i vid forstand, derfor skriver vi også nærstående. Det kan for eksempel også være en god venn/venninne/kollega.
 • Deltakere må være fylt 18 år. Dersom det er behov for informasjon/samtale med pårørende under 18 år kan vi tilby dette utenom.
 • Deltakelse fordrer taushetsplikt for at det skal være trygt å dele erfaringer.
 • Ergoterapeut Inga Rønningen og sykepleier Une Smith-Hald har ansvar for kvelden. 

Målsetting

Målet med arrangementet er å:

 • formidle kunnskap som gjøre pårørende bedre i stand til å mestre egen situasjon og tilværelse
 • formidle kunnskap for å bidra til økt samspill mellom pasient og pårørende
 • veilede familier til oppfølging hos de rette instanser
 • få tilbakemelding på hvordan pårørende opplever egen situasjon og bruke kunnskapen i arbeidet med å spre kunnskap om ervervede hjerneskader
 • orientere om de statlige og kommunale hjelpeordningene ved behov

Påmelding

Ta kontakt med pasientens saksansvarlige ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk, team helse og arbeid – hjerne, for påmelding. Påmeldingen er bindende.

Frafall eller spørsmål?

Ved behov for tilpasninger eller frafall, vennligst ta kontakt på telefon 970 31 342.

Kontakt