Pasientkurs

Mestringskurs for tidligere intensivpasienter og deres pårørende

Dagskurs for deg som har vært pasient ved intensivavdeling og pårørende. Erfaringsutveksling og faglige innlegg om hva som skjer under og etter intensivopphold. Diagnoseuavhengig.

Tid og sted

Når

Kurset vil bli holdt i løpet av våren 2023

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Akuttmedisinsk avdeling og Mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Henvisning sendes til:

Sykehuset Innlandet Lillehammer

Akuttmedisinsk avdeling
ved helsesekretær Stine Sønsteli ved  
Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer

Program

09.00 Velkommen, med presentasjon av deltakere

09.15 Hva skjer med pasienten under et intensivopphold? Forskjellige typer behandlinger og medisinbruk
ved intensivlege 

10.15 Hvordan en som pasient opplevde et intensivopphold 
ved tidligere pasienter 

11.10 Omvisning på intensivavdelingen (med mulighet for spørsmål etterpå) 

11.40 Lunsj

12.10 Hva gjør en fysioterapeut på en intensivavdeling? Gjenopptrening etter intensivopphold
ved fysioterapeut 

13.05 Hverdagen på intensivavdelingen (for eksempel rutiner, utstyr osv.) 
ved sykepleiere 

14.00 Erfaringsutveksling og spørsmål i en ny hverdag og veien videre 

15.30 Avslutning

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Kontakt